• Faglig nyhed
 • 23. september 2016

Producent erstatningsansvarlig for defekt smøringsoliesystem i skibsmotor

Producent af skibsmotorer med defekte indbyggede elektroniske smøringsoliesystemer var erstatningsansvarlig for slidskader i motorerne. 

Et rederi og et koreansk skibsværft indgik i slutningen af 2014 en aftale om køb af 7 skibe, som skulle leveres løbende fra 2007-2009. 

I den forbindelse skulle en producent i henhold til en aftale med værftet levere skibsmotorerne til installation i de nybyggede skibe. Skibsmotorerne var udstyret med et såkaldt elektronisk cylindersmøringsoliesystem. Der var ingen direkte kontraktretlig relation mellem rederiet og producenten af motorerne.

Rederiet opdagede i januar 2010, at der havde været et usædvanligt slid på én af skibenes motorer, hvilket betød, at flere komponenter skulle udskiftes tidligere end ventet.

Spørgsmålet var herefter for det første, om smøringsoliesystemet havde forårsaget skaderne, og for det andet om rederiet kunne rette et krav direkte mod producenten af smøringsoliesystemet.

Inden for reglerne om produktansvar sondres mellem ”komponenter” og ”ingredienser”. En ”komponent” er en del af det endelige produkt, som kan udtages igen. En ”ingrediens” er blevet til en del af og kan således ikke adskilles fra det endelige produkt.

Hvis smøringsoliesystemet skulle anses for at være en ”komponent”, ville rederiet ikke være afskåret fra at rette et direkte krav om erstatning mod producenten. Var systemet derimod blevet så integreret, at det skulle anses for en ”ingrediens”, kunne rederiet alene rette krav i henhold til kontrakten – dette krav ville være afskåret som følge af, at det ikke var rejst inden for en aftalt frist.

Der indhentes en skønsrapport
Til brug for retssagen blev der udpeget en skønsmand, som udtalte sig om, hvad der var den sandsynlige hovedårsag til den uventede slitage på motorens komponenter. Skønsmanden konkluderede, at: ”(..) det er cylinderoliesmøringen fra [producentens system], (…) som således er hovedårsagen til den konstaterede slitage (…)” .

Rederiet havde forud for sagens anlæg indhentet en teknisk rapport, som konkluderede det samme. 

Sø- og Handelsrettens begrundelse
Sø- og Handelsretten støttede sig til skønsmandens rapport og afgjorde, at slitagen var opstået som følge af det defekte smøringsoliesystem. 

Retten fandt derudover, at smøringsoliesystemet var selvstændig enhed, der kunne udskilles fra motoren, og at rederiet derfor ikke var afskåret fra at rette et direkte krav mod producenten. Derudover afgjorde retten, at producenten havde handlet ansvarspådragende ved at levere et smøringsoliesystem, som ikke var færdigudviklet.

Producenten var derfor erstatningsansvarlig for rederiets tab.

Bech-Bruuns kommentar
Sø- og Handelsrettens dom illustrerer muligheden for at rette et direkte krav mod et tidligere salgsled, hvis den pågældende har handlet ansvarspådragende, når det tidligere salgsleds produkt kan karakteriseres som en ”komponent”. 

Dommen viser også, at danske domstole i høj grad lægger udtalelser fra skønsmænd til grund for sagens afgørelse – det er særligt tilfældet i teknisk komplicerede eller komplekse problemstillinger.

Sø- og Handelsretten dom (der er anket) kan læses her.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik