• Faglig nyhed
 • 27. september 2016

Ny husdyrregulering sendt i høring

Hovedformålet med den foreslåede nye husdyrregulering er at skabe større fleksibilitet i produktionen, kortere sagsbehandlingstider og mere frihed til den enkelte landmand. 

Mandag den 26. september 2016 blev et lovforslag til ny husdyrregulering sendt i høring. 

Lovforslaget er en del af opfølgningen på Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af 22. december 2015, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. 

Med lovforslaget bliver reguleringen af anlæggene adskilt fra reguleringen af husdyrgødningsanvendelsen på arealerne. Godkendelser og tilladelser vil fremover alene omfatte anlæggene, og de konkrete vilkår om udbringning af husdyrgødning vil blive afløst af generelle regler. Herved tilsigtes kortere sagsbehandlingstider i kommunerne og mere frihed til landmanden samtidig med, at der tages de nødvendige hensyn til natur og miljø.

Anlægsreguleringen vil fremover blive baseret på ammoniakfordampning beregnet på baggrund af produktionsarealet fremfor antallet af dyr, som det er tilfældet i dag.

Ikrafttrædelsesdatoen er fastsat til den 1. august 2017. 

Se lovforslaget her.

Læs mere om baggrunden for den nye husdyrregulering samt baggrundsrapporter her.

 
Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik