• Faglig nyhed
 • 14. juni 2016

Nordsølandene vil samarbejde om udbygningen af havvind i Nordsøen

Landene omkring Nordsøen er nu blevet enige om at etablere et samarbejde, der skal fremme udviklingen af havvindmøller i Nordsøen. Samarbejdet vil bl.a. indebære, at de nationale regler og vilkår for opstilling af havvindmøller koordineres i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. 

 

Nordsølandene, Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Luxembourg, Holland, Norge og Sverige samt EU-Kommissionen, underskrev den 6. juni 2016 politisk erklæring om ”Energy cooperation between the North Seas Countries”. Erklæringen er en politisk aftale, som ikke er juridisk bindende.

 

Formålet med samarbejdet er at koordinere planlægningen og udviklingen af havvindmølleparker og ledningsarbejdet på tværs af landegrænserne samt at åbne op for, at landene på sigt kan lave fælles udbud.

 

Samarbejdet vil i praksis ske gennem eksisterende fora samt nye arbejdsgrupper, der bl.a. vil have high level politiske repræsentanter fra Nordsølandene.

 

I erklæringen fastsættes der konkrete initiativer, som arbejdsgrupperne og landene vil arbejde videre med i en fælles handlingsplan, der gælder for årene 2016-2019.

 

Harmonisering af regler

Det fremgår af handlingsplanen, at Nordsølandene vil harmonisere dele af de regler, der gælder for havvindmølleprojekterne, for at gøre det nemmere for industriens aktører at deltage i udbud i hele Nordsøområdet. 

 

Det gælder regler inden for: 

 • Arbejdsmiljø (health and safety)

 • Krav til skibe og besætninger

 • Afmærkning af havvindmøller

 • Anerkendelse af certificeringsstandarder for vindmøllekomponenter

 

Derudover vil landene også arbejde på at udvikle en fælles ramme for miljøvurdering af havvindmølleprojekter.

 

Koordinering af udbud, støttevilkår og infrastruktur

Opførelsen af havvindmølleparker sker som hovedregel gennem nationale udbud. Handlingsplanen fastsætter derfor også, at Nordsølandene vil øge koordineringen af, hvordan udbuddene foregår både mht. tilrettelæggelse og den faktiske gennemførsel. I sidste ende kan det fx føre til, at landene vil samarbejde omkring timingen af udbuddene.

 

De nationale støtteordninger er naturligvis af stor betydning for projekterne. Hverken handlingsplan eller erklæringen indeholder konkrete forpligtelser på dette punkt, men det fremgår dog, at landene muligvis vil gennemføre pilotprojekter, hvor de nationale støtteordninger åbnes op for projekter, der opføres i et andet lands farvand.

 

I arbejdet med at fremme udviklingen af havvindmølleparkerne vil Nordsølandene endelig inddrage muligheden for at benytte projekterne til at sammenkoble de nationale transmissionsnet via infrastruktur i Nordsøen, sådan at der skabes regionale fordele for forsyningssikkerhed og udveksling af elektricitet landene imellem.

 

I Danmark er dette allerede på tegnebrættet som en del af infrastrukturen for havvindmølleparken på Kriegers Flak ud for Møn. Kriegers Flak, der er i dansk farvand, vil blive forbundet til den tyske havvindmøllepark Baltic 2, og der vil på den måde være eludvekslingskapacitet med Tyskland. 

 

Baggrundsanalyse

Forud for samarbejdserklæringen har Europa-Kommissionen udarbejdet en analyse af de lovgivningsmæssige rammer for udviklingen af Nordsøens potentiale for havvindkraft.

 

Analysen peger på flere barrierer for udviklingen af havvindkraft i Nordsøen. Ifølge analysen skyldes forhindringerne primært forskelle i landenes nationale lovgivning og praksis.

 

 

Erklæringen kan findes her, mens analysen findes her.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik