• Faglig nyhed
 • 18. november 2016

Manglende udlevering af vejledning kan blive dyrt for udlejer

Ifølge en nyere landsretsdom havde lejer ikke fået udleveret vejledningen til sin lejekontrakt, som var indgået på typeformular A, 8. udg. Landsretten anså derfor kontrakten som indgået på en uautoriseret blanket, hvorfor udlejer havde den indvendige vedligeholdelsespligt.

Lejerne indgik i 2013 en lejeaftale med udlejer om leje af en beboelseslejlighed. Aftalen blev udarbejdet på den dagældende typeformular A, 8. udg., 2001. Lejerne havde dog kun fået udleveret aftalens side 1-6, men ikke vejledningen på side 7-13 til den autoriserede typeformular.

Tvist ved fraflytning
Ved fraflytningen opstod der tvist om omfanget af lejernes vedligeholdelsespligt. I typeformularen var der blevet krydset af i §§ 7 og 8, der angiver, at lejemålet er nyistandsat ved indflytningen, at det ved ophør skal afleveres nyistandsat, og at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejerne.

Sagen blev derfor indbragt for boligretten. Det kunne bevises, at lejerne kun havde fået udleveret side 1-6 af den autoriserede kontrakt, bl.a. ved forklaringer, men også ved at udlejer havde sendt denne del af kontrakten på e-mail til lejerne. Boligretten fandt derfor, at lejeaftalen mellem parterne måtte anses for at være indgået på en blanket, der ikke er autoriseret, hvorfor vilkårene i lejeaftalens §§ 7 og 8 var ugyldige, jf. lejelovens § 5, stk. 2. Udlejeren havde derfor den indvendige vedligeholdelse af lejemålet. Lejerne skulle derfor ikke istandsætte lejemålet ved fraflytningen.

Landsretten stadfæster
Sagen blev af udlejeren anket til landsretten. Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse og stadfæstede, at grundet den manglende vejledning anså man kontrakten som at være indgået på en uautoriseret blanket. Derfor var vilkårene i kontraktens §§ 7 og 8 ugyldige, jf. lejelovens § 5, stk. 2. Den indvendige vedligeholdelse påhvilede derfor udlejer.

Bech-Bruuns kommentarer
Dommen illustrerer, hvor vigtigt det er, at man som udlejer husker at udlevere hele den autoriserede blanket inklusiv vejledningssiderne. Konsekvensen kan, som i ovenstående dom, blive, at kontrakten anses for at være indgået på en uautoriseret blanket, hvorefter bestemmelser der pålægger lejeren flere pligter eller færre rettigheder end angivet i loven anses for ugyldige, hvorved man falder tilbage på lovens udgangspunkt. I den foreliggende sag ansås den indvendige vedligeholdelsespligt, som var aftalt at skulle påhvile lejeren, nu at påhvile udlejer. Det kan derfor få økonomiske konsekvenser for udlejer, hvis man glemmer at udlevere vejledningen.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik