• Faglig nyhed
 • 07. juli 2016

Højesteret: Spar Nord Bank frifundet i sag om renteswapaftaler

Højesteret har den 30. juni 2016 frifundet Spar Nord Bank i en sag om renteswapaftaler. Ifølge Højesteret var aftalen om ’stop loss’ mellem Spar Nord Bank og låntager gyldigt indgået, og låntager var bundet af en renteswapaftale efter indfrielsen af lånene. Bech-Bruun førte sagen for Spar Nord Bank.

I november 2006 optog en låntager to lån i schweizerfranc svarende til i alt 7. mio. kr. hos Spar Nord Bank og indgik samtidig en 10-årig renteswapaftale med banken. Fire år senere steg kursen markant på schweizerfranc, hvorfor de to lån blev omlagt til dansk valuta.

Højesteret tog i den konkrete sag stilling til, om der i forbindelse med et møde mellem Spar Nord Bank og låntager i 2011 blev indgået en gyldig aftale om stop loss ved kurs 725, samt om låntager skulle frigøres fra renteswapaftalen som følge af omlægningen og indfrielsen af de to lån.

Højesteret fastslog, at aftalen om indfrielse af lånene ved kurs 725 var gyldigt vedtaget, og at låntager ikke var frigjort fra renteswapaftalen. Ifølge Højesteret fremgik det af aftalerne mellem låntager og Spar Nord Bank, at renteswapaftalen var uopsigelig frem til sit udløb i november 2016. Denne uopsigelighed kunne fastholdes af Spar Nord Bank ved lånenes indfrielse, selvom det blev lagt til grund, at Spar Nord Bank ikke særskilt havde vejledt låntager om, at uopsigelighedsbestemmelsen også gjaldt i denne situation. Et andet resultat ville medføre, at kunden kunne spekulere på bankens regning i en situation, hvor renteswapaftalen grundet rentefald var blevet ufordelagtig for kunden. Heller ikke kundens efterfølgende flytning af sit engagement til et andet pengeinstitut kunne begrunde, at låntager var frigjort fra renteswapaftalen.    

Afgørelsen har principiel betydning for det store antal renteswapaftaler, der i de senere år har udviklet sig ugunstigt grundet det faldende renteniveau.  

Advokat fra Bech-Bruun, Christian Kruse-Madsen, førte og vandt sagen for Spar Nord Bank. 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik