• Faglig nyhed
 • 21. september 2016

Højesteret: Fravigelse af gæsteprincippet var ikke gyldigt

Højesteret stadfæster Østre Landsrets tidligere dom, hvor landsretten fandt, at en kommune ikke havde overholdt grundsætningen om saglig forvaltning ved påtagelse af en servitut om fravigelse af gæsteprincippet.

Sagen kort
I forbindelse med udskillelsen af de kommunale forsyningsvirksomheder i 2007 overtog Hvidovre Spildevand et regnvandsbassin mellem Allingevej og Holbækmotorvejen, mens kommunen forblev ejer af grundarealet. Regnvandsbassinet blev herefter omfattet af gæsteprincippet. 

I maj 2010 vedtog Folketinget anlægsloven for anlæggelsen af den nye jernbane mellem København og Ringsted. I 2011 tinglyste Hvidovre Kommune efter aftale med Hvidovre Spildevand en servitut på grundarealet, hvorefter gæsteprincippet ikke skulle gælde for regnvandsbassinet.

Det pågældende areal blev efterfølgende eksproprieret af Banedanmark i marts 2013. Spørgsmålet var herefter, om der var sket en gyldig fravigelse af gæsteprincippet med tinglysning af servitutten i 2011.

Østre Landsret afsagde den 19. juni 2015 dom i sagen og fandt, at servitutten om fravigelse af gæsteprincippet ikke var gyldig.

Højesterets afgørelse
Højesteret har i dommen stadfæstet Østre Landsrets dom om, at fravigelsen af gæsteprincippet var ugyldig. Højesteret lægger særlig vægt på, at både Hvidovre Kommune og Hvidovre Spildevand var klar over, at udgiften til omlægning af regnvandsbassinet ville blive betydelig, at servitut-aftalen om fravigelse af gæsteprincippet udelukkende havde til hensigt, at staten – i strid med anlægslovens bestemmelser – kom til at betale for omlægningen, og at Hvidovre Kommune således varetog Hvidovre Spildevands økonomiske interesser på bekostning af staten.

Højesterets dom kan ses her.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik