• Faglig nyhed
 • 13. juli 2016

Endelig vedtagelse af Privacy Shield – erstatningen for Safe Harbour-ordningen

Efter tre års forhandlinger er Privacy Shield netop formelt blevet vedtaget. Privacy Shield gør det lettere, når europæiske virksomheder og myndigheder skal overføre personoplysninger til amerikanske virksomheder, som fx behandler oplysninger på vegne af de europæiske dataansvarlige, eller som er moderselskaber i en koncern med europæiske datterselskaber.

EU-Kommissionen godkendte den 12. juli 2016 – som den sidste af EU’s institutioner – Privacy Shield, som er en erstatningen for Safe Harbour-ordningen, og som i fremtiden skal danne grundlag for overførelse af personoplysninger fra europæiske virksomheder og myndigheder til amerikanske virksomheder certificeret i henhold til ordningen. 

Forstærkede pligter for Privacy Shield-virksomheder
Privacy Shield  indebærer, at amerikanske virksomheder certificeret i henhold til Privacy Shield  bliver underlagt forstærkede forpligtelser i deres håndtering af personoplysninger, end det var tilfældet med den tidligere gældende Safe Habour-ordning. Virksomhederne bliver underlagt krav om regelmæssige ajourføringer og kontrol af det amerikanske handelsministerium, så det sikres, at de følger kravene i Privacy Shield. Virksomheder, der ikke overholder reglerne i praksis, kan pålægges sanktioner og blive fjernet fra listen over virksomheder certificeret i henhold til Privacy Shield.

Begrænsede muligheder for amerikanske myndigheders adgang til oplysninger
Privacy Shield indeholder klare krav for, hvordan oplysninger overført til USA i medfør af ordningen beskyttes mod den amerikanske stats adgang til oplysningerne, samt krav til gennemsigtighed i de tilfælde, hvor den amerikanske stat har ret til at få adgang til oplysningerne. USA har endvidere udelukket brugen af masseovervågning i forbindelse med Privacy Shield. Alle registrerede i EU har mulighed for at klage over behandling af oplysninger overført til USA på grundlag af Privacy Shield. Dette sker bl.a. ved indførelsen af en særlig Privacy Shield ombudsmandsinstitution. 

Løbende evaluering af ordningen
Privacy Shield indeholder en evalueringsmekanisme, hvor EU-Kommissionen og det amerikanske handelsministerium årligt skal føre tilsyn med, hvordan værnet om privatlivets fred fungerer. I den forbindelse har EU-Kommissionen mulighed for at inddrage udtalelser fra bl.a. Artikel 29-Gruppen og den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Næste skridt
Beslutningen om Privacy Shield-ordningen blev offentliggjort for EU’s medlemsstater den 12. juli 2016 og træder dermed i kraft på denne dato. I USA offentliggøres beslutningen i et føderalt register. Fra den 1. august 2016 har amerikanske virksomheder mulighed for at anmelde en certificering i henhold til Privacy Shield til det amerikanske handelsministerium. Europæiske virksomheder og myndigheder kan efterfølgende overføre personoplysninger til de certificerede amerikanske virksomheder og behøver i den forbindelse kun at indgå en databehandleraftale med de pågældende virksomheder.

Baggrunden for Privacy Shield
Som følge af Snowden-afsløringerne i sommeren 2013 begyndte EU og USA arbejdet hen imod en revision af den tidligere gældende Safe Habour-ordning, der fra vedtagelsen i 2001 dannede grundlag for overførsel af personoplysninger fra EU til USA. Arbejdet med revisionen af ordningen blev yderligere besværliggjort i oktober 2015, hvor EU-Domstolen i Schrems-dommen erklærede  Safe Habour-ordningen ugyldig, fordi ordningen var i strid med persondatadirektivets beskyttelseshensyn i forbindelse med overførsel af oplysninger til lande udenfor EU, som ikke har et niveau for beskyttelse af personoplysninger svarende til det europæiske. 

Hvis du har konkrete spørgsmål til indholdet i Privacy Shield, er du meget velkommen til at kontakte en af vores specialister på området.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik