• Faglig nyhed
 • 30. juni 2016

Data Protection Officer: Sådan kommer du godt i gang

En lang række organisationer og medarbejdere er i øjeblikket i fuld gang med at forberede sig til den nye persondataforordning og ikke mindst til den nye rolle som Data Protection Officer. Men hvordan forbereder du dig bedst muligt til den nye rolle? Vi giver her 5 gode råd.

Efter fire års forhandlinger vedtog EU’s institutioner i april 2016 de nye regler for behandling af persondata. Med den nye forordning vil både private virksomheder og offentlige myndigheder blive pålagt strenge dokumentationskrav, og bødeniveauet vil stige markant. Derudover vil en lang række organisationer blive underlagt et lovkrav om udpegning eller ansættelse af en Data Protection Officer (DPO). Mange organisationer har samtidig valgt frivilligt at udpege en DPO med henblik på at sikre compliance med reglerne.

DPO’ens rolle bliver overordnet at sikre, at regler og procedure i forhold til behandling af personoplysninger overholdes i det daglige. Vi har her samlet fem gode råd til, hvordan man kan komme godt i gang med den nye rolle som DPO. De fem gode råd bygger blandt andet på erfaringer fra vores nye DPO-uddannelse, herunder fra erfarne DPO’er.  

1. Identificér relevante stakeholders
Det er vigtigt at få identificeret relevante stakeholders i organisationen, der har viden om og erfaring med behandlingen af personoplysninger, der pågår i organisationen; både i relation til kortlægningsfasen og den efterfølgende implementering. En fuldstændig beskyttelse af personoplysninger sker bedst igennem tværfaglige konstellationer.

2. Kortlæg behandlingen af personoplysninger
Lav i samarbejde med stakeholders/interessenter en kortlægning af organisationens nuværende behandling af personoplysninger; herunder hvilke oplysninger, der behandles, hvorfra oplysningerne indsamles, og hvem de videregives til. Endvidere bør det klarlægges, på hvilket grundlag oplysningerne overlades til databehandlere, og om der er indgået lovpligtige databehandleraftaler mv. 

3. Foretag en risikovurdering
Vurdér de kortlagte behandlinger af personoplysninger, så organisationens persondataretlige risikobillede bliver kendt, og konkrete indsatsområder kan identificeres og prioriteres.

4. Udarbejd en handlingsplan
Udarbejd på baggrund af kortlægningen af organisationens behandling af personoplysninger og den udarbejdede risikovurdering –  en handlingsplan, der blandt andet specificerer strategien for risikoreduktion og foranstaltninger til sikring af compliance.

5. Foretag regelmæssig opfølgning
Det handler ikke om at give et øjebliksbillede af compliance, men om at sikre kontinuerlig overholdelse af de iværksatte foranstaltninger fremadrettet, hvilket forudsætter regelmæssig kontrol, opfølgning og opdatering på processer, politikker, nye systemer mv. 

Det er stadig muligt at tilmelde sig vores DPO-uddannelse.
Med vores nye DPO-uddannelse klæder vi dig på til rollen som Data Protection Officer eller databeskyttelsesansvarlig og forbereder dig på, hvordan du bedst muligt håndterer persondataret i praksis. 

Læs også:

Hvis du er interesseret i at holde dig opdateret på seneste nyt inden for persondataret, kan du også tilmelde dig vores LinkedIn-gruppe Bech-Bruun Persondataretten.

 
Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik