• Faglig nyhed
 • 15. april 2016

Betaling for at vise offentlige bygninger, skulpturer og kunstværker på internettet

Den svenske Højesteret afsagde den 4. april 2016 en meget vidtrækkende dom om retten til visning af ophavsretligt beskyttede bygninger, skulpturer og andre kunstværker i det offentlige rum på internettet.

Sagen vedrørte kort, om man lovligt i henhold til svensk ret kan vise bygninger, skulpturer og kunstværker på internettet uden at betale royalty til ophavsretshaveren til de pågældende bygninger, skulpturer og kunstværker. Der er EU-retligt hjemmel til at opretholde eller indføre nationale regler, hvorefter det er lovligt på fotografier og på internettet at vise bygninger, skulpturer og kunstværker i det offentlige rum, uden at det kræver tilladelse, og uden at det medfører pligt til betaling af royalty - såkaldt freedom of panorama. Den hjemmel er udnyttet forskelligt i de enkelte EU-lande. I Frankrig og Italien er det så godt som forbudt kommercielt at vise ophavsretligt beskyttede bygninger, skulpturer og kunstværker i det offentlige rum, uden der først indhentes tilladelse og betales royalty. I Danmark er der en ret vid adgang til at vise bygninger uden tilladelse og betaling af royalty, også kommercielt, hvorimod retten er begrænset i forhold til skulpturer og kunstværker såsom den lille havfrue.

Om afgørelsen
I Sverige skelner man ikke imellem privat og kommerciel brug i relation til freedom of panorama, og i henhold til svensk lovgivning kan der vises ophavsretligt beskyttede bygninger, skulpturer og bygninger i det offentlige rum på eksempelvis internettet og på fotos uden, at der stilles krav om tilladelse eller betaling af royalty. Undtagelsen skal dog fortolkes indskrænkende i henhold til EU-retten, TRIPS aftalen og Berner konventionen. Den svenske Højesteret traf på det grundlag afgørelse om, at visning på internettet af ophavsretligt beskyttede bygninger, skulpturer og kunstværker i det offentlige rum ikke er tilladt, hvis det sker i en database som eksempelvis Wikimedia. Dette selvom Wikimedia ikke er en kommerciel database, og uanset om de billeder, der vises, er taget i privat eller kommerciel øjemed. Sker der visning, har ophavsmanden således krav på royalty, men det er ikke afklaret, hvorledes en sådan royalty skal beregnes.

Afgørelsen er meget vidtrækkende ikke mindst, fordi man i Sverige ikke sondrer mellem kommerciel og ikke-kommerciel brug i henhold til freedom of panorama.

I 2015 behandlede EU-Parlamentet et lovforslag, som helt ville forbyde enhver visning af bygninger, skulpturer og kunstværker i den offentlige rum, hvilket ville hindre eksempelvis brug af sådanne billeder selv i forbindelse med søgeresultater på eksempelvis Google, og i tilfælde hvor søgeresultatet henviser til en lovlig hjemmeside. Forslaget blev dog afvist med et meget stort flertal. Der verserer i øjeblikket lignende forslag i forskellige EU-lande, bl.a. Frankrig.

For yderligere information kontakt advokat Claus Barrett Christiansen, clb@bechbruun.com

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik