• Faglig nyhed
 • 25. september 2015

TV 2 modtog statsstøtte fra 1995-2002

EU-Retten opretholder væsentlige dele af EU-Kommissionens afgørelse om, at TV 2 i årene 1995-2002 har modtaget statsstøtte.

TV 2 modtog fra 1995-2002 offentlige midler som led i TV 2’s forpligtelse til at sende public service-fjernsyn.

TV 2 blev etableret ved hjælp af statslån, og dens virksomhed skulle ligesom DR’s virksomhed finansieres gennem licensafgifter. Den danske lovgiver valgte dog, at TV 2 - i modsætning til DR -  også skulle have mulighed for at oppebære indtægter fra blandt andet reklamevirksomhed.

TV 2’s ordning blev indbragt til Kommissionen, der i en afgørelse fra 2011 fastslog, at TV 2 havde modtaget støtte til en samlet værdi af ca. 4 mia. kr. i perioden 1995-2002. Det er denne afgørelse, som TV 2 indbragte for Retten.

EU-Retten afviser TV 2’s søgsmål
EU-Retten har i sin afgørelse af 24. september 2015 i store træk afvist TV 2’s søgsmål.

TV 2 har kun fået medhold i, at de reklamemidler, som i årene 1995 og 1996 blev overført til TV 2 via TV 2-fonden, ikke udgjorde statsstøtte. Dommen betyder, at udbetalingen af licensmidler til TV 2 i den fulde periode var statsstøtte.

Selvom der var tale om statsstøtte, var støtten efter Kommissionens opfattelse forenelig med fællesmarkedet. Denne opfattelse blev stadfæstet af EU-Retten i en sideløbende afgørelse.

Det følger dog af Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, at statsstøtte skal anmeldes til Kommissionen, selvom statsstøtten er forenelig med fællesmarkedet. Anmeldes støtten ikke til Kommissionen, bliver den betragtet som ulovlig støtte, der som udgangspunkt skal tilbagebetales til staten med renters rente.

En sag om netop dette spørgsmål verserer aktuelt ved Østre Landsret.

EU-Rettens dom kan ankes til EU-Domstolen inden for to måneder.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik