• Faglig nyhed
 • 20. oktober 2015

EU-Domstolen fastslår betydningsfuld praksis i sag om Post Danmarks rabatsystem

Post Danmark har misbrugt sin dominerende stilling med sit rabatsystem. Det har EU-Domstolen fastslået og ved samme lejlighed besvaret flere præjudicielle spørgsmål. Afgørelsen vil få betydning for fremtidige lignende sager om misbrug af dominerende stilling.

EU-Domstolen fastslår, at der ikke foreligger en retlig forpligtelse til at anvende en as efficient competitor-test (”AEC-test”) i sager, som omhandler dominerende virksomheders misbrug ved rabatsystemer.

Domstolen konkluderer endvidere, at den konkurrencebegrænsende virkning af et rabatsystem, der anvendes af en dominerende virksomhed, skal være sandsynlig, uden at det er nødvendigt at godtgøre, at den er alvorlig eller mærkbar.

Sagen kort
Post Danmark A/S (”Post Danmark”) havde eneret på distribution af breve, særligt direct mail-forsendelser, som Post Danmark etablerede et rabatsystem for. En konkurrerende virksomhed, Bring Citymail Danmark A/S, forsøgte at komme ind på det danske marked som eneste konkurrent til Post Danmark, men trådte ud af det danske marked igen efter at have lidt store tab. Bring Citymail Danmark A/S klagede herefter til Konkurrencerådet, som fastslog, at Post Danmarks rabatsystem var udtryk for misbrug.

Konkurrencerådets afgørelse blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, og sagen verserer nu for Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsretten fandt, at det var vanskeligt at vurdere, om Post Danmarks rabatsystem var markedsafskærmende og dermed i strid med artikel 82 EF (nu artikel 102 TEUF). Sø- og Handelsretten forelagde derfor tre præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen vedrørende omfanget af denne vurdering generelt og i relation til sagen.

EU-Domstolens afgørelse
EU-Domstolen konkluderede, at samtlige omstændigheder skal tages i betragtning. Særligt de kriterier og regler, som rabatten blev ydet efter, antallet af berørte kunder og kendetegnene af det marked, hvorpå den dominerende virksomhed opererer, skal tages i betragtning.

Den omstændighed, at en rabat vedrører en stor del af kunderne på et marked, udgør ikke i sig selv et indicium for, at virksomheden har udøvet en ulovlig adfærd. Omstændigheden kan dog bruges til at vurdere virkningen af virksomhedens praksis og af dens betydning for markedet. Dette kan styrke sandsynligheden for, at rabatten har en konkurrencebegrænsende ekskluderende virkning.

AEC-testen er en undersøgelse af, om en dominerende virksomheds prispolitik risikerer at udelukke en lige så effektiv konkurrent fra markedet. EU-Domstolen fastslog, at der ikke er en retlig forpligtelse til altid at støtte sig til testen ved vurdering af, om en dominerende virksomheds rabatsystem udgør misbrug. Den kan dog i visse tilfælde anvendes.

I den konkrete sag var testen ikke anvendelig på grund af den meget høje markedsandel og Post Danmarks lovbestemte eneret på ca. 70 procent af forsendelserne på det pågældende marked. Det var derved praktisk talt umuligt at have en lige så effektiv konkurrent.

EU-Domstolen konkluderede endvidere, at den konkurrencebegrænsende virkning af en dominerende virksomheds rabatsystem skal være sandsynlig, uden at det er nødvendigt at godtgøre, at den er alvorlig eller mærkbar.

Bech-Bruuns kommentarer
EU-Domstolens afgørelse vil få stor betydning for lignende sager.

Det vil i det konkrete tilfælde skulle vurderes, om AEC-testen er anvendelig, men AEC-testen er kun én ud af flere mulige tests. Herudover vil den konkurrencebegrænsende virkning af et rabatsystem, der anvendes af en dominerende virksomhed, blot skulle være sandsynlig. Dermed bliver det lettere at påvise, at der foreligger misbrug.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik