• Faglig nyhed
 • 03. november 2015

Udkast til bekendtgørelse om tildeling af koncessions-kontrakter sendt i høring

Et udkast til bekendtgørelsen, der skal implementere koncessionsdirektivet, er netop sendt i høring. Samtidig med at det reviderede udbudsdirektiv blev vedtaget, blev også direktiv om tildeling af koncessionskontrakter vedtaget.

Som noget helt nyt reguleres tildeling af koncessionskontrakter i et selvstændigt regelsæt.

Tidligere var det kun bygge- og anlægskoncessionskontrakter, der var selvstændigt reguleret i udbudsdirektivet. Koncessionskontrakter om tjenesteydelser har derimod kun været reguleret af de almindelige EU-retlige principper.

Koncessionsdirektivet
Med vedtagelsen af det nye koncessionsdirektiv indføres et langt mere detaljeret regelgrundlag for koncessionskontrakter end hidtil. Formålet har været at skabe en klar og simpel retsstilling og undgå juridiske barrierer og usikkerheder som følge af den manglende regulering.

Fra dansk side er det besluttet ikke at lave en egentlig lov om tildeling af koncessionskontrakter, som det er sket i forbindelse med implementeringen af udbudsdirektivet. I stedet bliver direktivet implementeret ved en bekendtgørelse. Bekendtgørelsen indeholder dog en række henvisninger til både selve direktivet og udbudsloven.

Fristen for bemærkninger til høringsudkastet er den 25. november 2015 kl. 12.00.

Det nye direktiv træder efter planen i kraft i forbindelse med den nye udbudslov den 1. januar 2016.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik