• Faglig nyhed
 • 04. november 2015

Udkast til bekendtgørelse om implementering af forsyningsvirksomhedsdirektivet i høring

En række ændringer til det gældende forsyningsvirksomhedsdirektiv er på vej. Det nye direktiv træder efter planen i kraft allerede den 1. januar 2016.

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv træder efter planen i kraft samtidig med den nye udbudslov den 1. januar 2016. Udkastet til den bekendtgørelse, der skal implementere direktivet, er netop sendt i høring.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet indeholder en række ændringer i forhold til det gældende forsyningsvirksomhedsdirektiv, herunder bl.a.:

 • Dokumentation for egnethed skal ske gennem et standardiseret fælleseuropæisk udbudsdokument (ESPD)
 • Den tidligere sondring mellem bilag XVII A- og B-tjenesteydelser ophæves
 • Der skal gives ubegrænset elektronisk adgang til samtlige udbudsdokumenter efter offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen.

En række af de ændringer, der med udbudsloven er foretaget til udbudsdirektivet, planlægges ikke indført i relation til forsyningsvirksomheders indkøb. Den nye udbudslov indeholder eksempelvis bestemmelser om ordregivers pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet og en pligt til at bringe kontrakter til ophør, hvis en tildelingsbeslutning annulleres ved endelig afgørelse. Disse bestemmelser er imidlertid ikke medtaget i implementeringsbekendtgørelsen.

Fristen for bemærkninger til udkastet er den 25. november 2015 kl. 12.00.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik