• Faglig nyhed
 • 20. november 2015

Principiel dom om rejseportals pligt til at betale erstatningsrejse efter flyselskabs konkurs

Virksomheder, der formidler andres produkter, skal fremover være særligt opmærksomme på, om det fremgår tydeligt nok, at virksomheden  blot er formidler, og således ikke hæfter for aftalens opfyldelse. Det er konsekvensen af en principiel dom fra Østre Landsret om rejseportalen Goleifs forpligtelse til at betale en forbrugers erstatningsrejse, da flyselskabet Cimber Sterling gik konkurs.

Sagens baggrund
En forbruger købte i 2012 flybilletter til Nice på rejseportalen www.GoLeif.dk, som er ejet af Den Danske Rejsegruppe. Hjemrejsen skulle flyves af Cimber Sterling, som gik konkurs kort inden afrejse. GoLeif/Den Danske Rejsegruppe (”GoLeif”) nægtede herefter at erstatte forbrugerens udgifter til hjemrejsen, med henvisning til at man kun var formidler af flybilletterne, og at Cimber Sterling var forbrugerens direkte aftalepart.

Byrettens afgørelse
Byretten gav i januar 2014 GoLeif medhold i, at Cimber Sterling var forbrugerens direkte aftalepart, og at GoLeif kun var formidler af flybilletterne. Byretten fandt, at det fremgik tilstrækkelig klart og tydeligt, at aftalen ikke blev indgået med GoLeif, men derimod direkte med flyselskaberne. Byretten lagde i den forbindelse vægt på, at GoLeif på sin hjemmeside i ”footeren”, i forbindelse med betaling og i sine betingelser oplyste, at selskabet ikke handlede ”i eget navn”.

Landsrettens afgørelse
Østre Landsret fandt i modsætning til byretten, at ud fra en samlet vurdering måtte forbrugeren med rette gå ud fra, at aftalen var indgået direkte med GoLeif. Det kunne herudover ikke anses som almindeligt kendt hos forbrugere, at rejseportaler som altovervejende hovedregel kun er formidlere for flyselskaber.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, at uanset at det i bookingflowet på hjemmesiden og i rejsebetingelser fremgik, at GoLeif optrådte som formidler, og at GoLeif ikke solgte rejser i eget navn, kunne det ikke antages, at den almindelige forbruger alene på denne baggrund kunne udlede, hvilken betydning dette havde for den pågældendes retsstilling i forhold til GoLeif.

Landsretten fandt ud fra dette og en samlet vurdering af hjemmesiden www.GoLeif.dk, at forbrugeren med rette gik ud fra, at aftalen om flyrejsen blev indgået med GoLeif.

Dommen er principiel, da den kan få betydning for 833 lignende sager om erstatning hos Forbrugerklagenævnet, som har afventet Østre Landsrets dom. Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen udtaler efter sagen: ”Vi har nu rettens ord for, at GoLeif er forpligtet til at erstatte forbrugerens ekstraudgifter til nye flybilletter. Det er en principiel sag, som kan få stor betydning for de forbrugere, der køber flybilletter hos lignende rejseportaler.”

Bech-Bruuns anbefalinger
Som konsekvens af dommen anbefaler Bech-Bruun alle, der driver virksomhed ved formidling af andres produkter til forbrugere, at overveje om det fremgår med tilstrækkelig tydelighed på deres online platform, at virksomheden blot er formidler, og derfor ikke hæfter for udbyderens manglende opfyldelse af aftalen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed lever op hertil, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik