• Faglig nyhed
 • 30. november 2015

Erhvervsstyrelsen: Bøder for manglende registrering i Det Offentlige Ejerregister

Ledelsen i kapitalselskaber, som ikke har registreret de kapitalejere, der ejer eller kontrollerer 5 procent eller mere af selskabets kapital eller stemmer i Det Offentlige Ejerregister, risikerer nu store bøder.

Bøder til ledelsesmedlemmer
Med Erhvervsstyrelsens varsling af sanktioner ved manglende registrering stilles der for alvor skarpt på registreringerne i Det Offentlige Ejerregister, som offentligheden har haft adgang til siden 15. juni i år.

Erhvervsstyrelsen understreger, at man vil følge med i, at de lovpligtige registreringer sker. Ansvaret for registrering ligger hos selskabernes ledelse. Manglende registrering vil blive sanktioneret med ugentlige bøder, der pålægges ledelsens medlemmer personligt.

Styrelsen vil skriftligt advare ledelsesmedlemmerne om, at bøder vil blive pålagt, hvis ikke de manglende registreringer gennemføres inden en kort (ikke nærmere defineret) frist. Overskrides fristen bliver ledelsesmedlemmerne pålagt bøder. Den enkelte bøde vil starte på 5.000 kr. pr. uge, og efter otte uger vil den ugentlige bøde stige. Bøderne kan pålægges, indtil den lovpligtige registrering foretages.

Det Offentlige Ejerregister
Det Offentlige Ejerregister blev etableret for at skabe større åbenhed om kapitalselskabers ejerforhold. De nye regler medfører, at selskaber skal registrere oplysninger om betydelige kapitalbesiddelser og stemmerettigheder eller ændringer i disse, som modtages fra kapitalejerne.

Fristen for registrering af selskaber, der eksisterede den 15. december 2014, var 15. juni 2015. Senere stiftede selskaber og ændringer i allerede registrerede forhold skal registreres i Det Offentlige Ejerregister ”hurtigst muligt” og senest 14 dage efter stiftelsen/ændringen.

Læs mere om Det Offentlige Ejerregister i Bech-Bruuns nyhedsbrev fra december 2014 her.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik