• Faglig nyhed
 • 02. marts 2015

Nye sektorspecifikke fusionsregler

Pligt for telesektoren til at meddele fusioner allerede inden de gennemføres. Det bliver konsekvensen, hvis et nyt lovforslag bliver vedtaget. Forslaget indebærer, at der indføres sektorspecifikke fusionsregler i telesektoren og blev fremsat af erhvervs- og vækstministeren den 27. februar 2015.

 

Erhvervs- og vækstministeren har den 27. februar 2015 fremsat et lovforslag om ændring af lov om kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven i Folketinget. Hvis lovforslaget vedtages, skal fusioner mellem to eller flere erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester meddeles til Erhvervsstyrelsen, hvis de fusionerede virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på over 900 mio. kroner. Meddelelsespligten indtræder uafhængigt af de deltagende virksomheders individuelle omsætning.

 

Fusionen kan først gennemføres, når den er meddelt til Erhvervsstyrelsen, og denne har taget stilling til, om fusionen skal henvises til behandling hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Der skal ikke betales gebyr, når en fusion anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Hvis fusionen henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, vil den ikke kunne gennemføres, før den er anmeldt til og godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

Sagsbehandlingstiden for Erhvervsstyrelsen bør i henhold til lovudkastet ikke overskride fem arbejdsdage.

 

Virksomheder, der undlader at meddele en fusion til Erhvervsstyrelsen eller overtræder forbuddet mod at gennemføre fusionen, straffes med bøde.

 

Hvis omsætningsgrænsen i konkurrenceloven er overskredet

Er omsætningsgrænserne i henhold til konkurrenceloven oversteget, skal fusionen ikke meddeles til Erhvervsstyrelsen, men i stedet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

Mulighed for at henvise fusionen

Erhvervsstyrelsen kan henvise en fusion til behandling i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis følgende fire betingelser alle er opfyldt:

 

 • Der skal være tale om en fusion
 • To eller flere af de deltagende virksomheder skal være erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i Danmark
 • De deltagende virksomheder skal tilsammen have en samlet årlig omsætning på mindst 900 mio. kr.
 • Fusionen skal have tilknytning til et marked, hvor Erhvervsstyrelsen i henhold til en analyse af konkurrencesituationen har konstateret konkurrenceproblemer og pålagt en udbyder forpligtelser efter telelovens §§ 37-41.

Henvises en fusion, skal der ske anmeldelse i henhold til reglerne i konkurrenceloven, og der skal senest samtidig med anmeldelsen betales gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis der ikke har været grundlag for, at Erhvervsstyrelsen henviste fusionen til behandling i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

 

Ikrafttræden

I henhold til lovforslaget, vil reglerne træde i kraft den 1. juli 2015. 

Bech-Bruuns kommentarer

I de senere år har store etablerede teleudbydere som TDC og Telenor opkøbt en række små konkurrerende teleselskaber, blandt andre Telmore, Bibob og CBB Mobil, uden at disse fusioner har udløst anmeldelsespligt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

Bliver lovforslag vedtaget i sin nuværende form, må det forventes at få stor betydning for tilsvarende fusioner fremover. Dermed opnår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bedre muligheder for at beskytte konkurrencen på telemarkedet.

 

Link til lovforslaget

 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik