• Faglig nyhed
 • 20. januar 2015

Ny vejledning: Skærpede krav til oplysninger i tv-reklamer

Annoncører kan være nødt til at tilpasse indholdet af oplysninger i deres tv-reklamer. Det er konsekvensen af en ny vejledning fra Forbrugerombudsmanden, der beskriver hvilke oplysninger, der skal være i en tv-reklame, og hvordan oplysningerne skal præsenteres for seerne.

Forbrugerombudsmanden har offentliggjort en ny vejledning på tv-området, som præciserer hvilke krav, der gælder for oplysninger i tv-reklamer. Vejledningen trådte i kraft den 15. januar 2015.

Vejledningen er bredt formuleret og skærper kravene til indholdet af tv-reklamer på en række områder. Mange virksomheder har derfor behov for at ændre den måde, de præsenterer oplysninger på i deres tv-reklamer.

Vejledningens indhold
Vejledningen består af en række oplysningskrav, som skal opfyldes ved reklamering i tv. Vejledningens væsentligste punkter drejer sig om: 

 1. Skærpede krav for ”købsopfordringer”
 2. Sammenhæng mellem billede, speak og tekst
 3. Mindre væsentlige oplysninger kan udelades.

1. Skærpede krav for købsopfordringer
Vejledningen angiver særlige krav for købsopfordringer, altså tv-reklamer, hvor annoncøren markedsfører et bestemt produkt med angivelse af en pris, således at forbrugeren sættes i stand til at foretage et køb.

En tv-reklame, der indeholder en købsopfordring, skal ifølge vejledningen indeholde alle væsentlige oplysninger, som en gennemsnitsforbruger har behov for, for at kunne træffe en informeret købsbeslutning. Efter at have set en tv-reklame med en købsopfordring, skal forbrugeren således være i stand til at træffe beslutning om et eventuelt køb alene på baggrund af reklamens indhold. Det kan for eksempel være oplysninger om gebyrer, renter, bindingsperiode og samlet pris, eller at tilbuddet alene er gældende i et bestemt område eller indtil en bestemt dato.

Oplysningskravet er ikke opfyldt, hvis forbrugeren er nødt til at finde yderligere oplysninger på producentens hjemmeside.

2. Sammenhæng mellem billede, speak og tekst
Ifølge markedsføringsloven gælder der et generelt forbud mod vildledende eller urigtige oplysninger. Reglen gælder naturligvis også for tv-reklamer. Det fremgår derfor af vejledningen, at der i en tv-reklames hovedbudskab skal tages højde for væsentlige betingelser eller begrænsninger, så reklamens udsagn ikke bliver overdrevent eller urigtigt.

Som noget særligt for tv-reklamer gælder, at forbrugeren lægger mest mærke til billeder, lyd og handling, mens teksten ofte bliver overset. Forbrugerombudsmanden stiller derfor krav om, at der er en klar sammenhæng mellem billede, speak og tekst, herunder at teksten ikke må bruges til at ”korrigere” det indtryk, som forbrugeren ellers har fået.

Det kan for eksempel blive anset for vildledning i strid med markedsføringsloven, hvis en bil vises med alt ekstraudstyr, mens det i teksten er angivet, at ekstraudstyret ikke er inkluderet i den tilbudte pris.

3. Mindre væsentlige oplysninger kan udelades
Vejledningen udtrykker generelt, at visse mindre væsentlige oplysninger kan (og bør) udelades, hvis de er tilgængelige på anden vis. Baggrunden for dette er, at tv-reklamer er et medie med begrænsninger i rum og tid. Det accepteres derfor i et vist omfang, at enkelte oplysninger efter omstændighederne kan udelades.

Et eksempel, på en oplysning der kan udelades, kan ifølge Forbrugerombudsmandens vejledning være oplysninger om den erhvervsdrivendes adresse eller forhold vedrørende levering, som i stedet skal fremgå af den erhvervsdrivendes hjemmeside.

TV 2’s retningslinjer for tekstinformation i tv-reklamer
TV 2’s retningslinjer for tekstinformation i tv-reklamer er vedhæftet som bilag til vejledningen. Disse retningslinjer indeholder blandt andet oplysninger om, hvor lang tid en tekst skal stå på skærmen samt hvilken størrelse, teksten som minimum bør have. Eksempelvis skal en tekst bestående af 15 ord stå på skærmen i mindst fem sekunder. Hver tekstlinje skal i den forbindelse have en højde på mindst 1/30 af skærmhøjden.

Den seneste udgave af TV 2’s retningslinjer træder i kraft den 1. marts 2015 og gælder kun for reklamering på TV 2. Det fremgår dog af Forbrugerombudsmandens vejledning, at hvis TV 2’s tekstretningslinjer er overholdt, vil Forbrugerombudsmanden også anse kravene til tekststørrelse og -varighed efter Forbrugerombudsmandens egen vejledning for overholdt.

TV 2’s retningslinjer giver et mere konkret overblik over kravene til tekst i tv-reklamer, og erhvervsdrivende kan derfor med fordel hente inspiration i TV 2’s retningslinjer på området.

Vil du vide mere?
Du kan læse Forbrugerombudsmandens nye vejledning om krav til oplysninger i tv-reklamer her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvad den nye vejledning betyder for din virksomheds markedsføring eller produktion af tv-reklamer.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik