• Faglig nyhed
 • 16. februar 2015

Regeringen skærper kampen mod skattely

Stiftere af udenlandske fonde skal betale skat af fondens indkomst. Det er konsekvensen af et nyt lovforslag, regeringen har sendt i høring. Det får konsekvenser for både stifteren og arvinger. Højesteret har dog i en ny afgørelse slået fast, at skattepligten ikke i alle tilfælde overgår til stifterens arvinger.

Skal arvinger også beskattes af trustens indkomst?
En sag for Højesteret handlede om, hvorvidt en person skulle beskattes af afkastet af formuen i en stiftung (”fond”) i Liechtenstein. Fonden var stiftet af personens onkel.

Onklen havde ikke givet afkald på adgangen til at råde over fondens formue. Han blev derfor beskattet af fondens indkomst.  

Højesterets begrundelse og resultat
Under sagen påstod SKAT, at nevøen, som var arving efter sin onkel, måtte anses som ejer af fondens formue på samme måde, som onklen var det.

Nevøen påstod, at han som arving ikke havde mulighed for at råde over fondens formue, og at fondens formue aldrig havde været en del af nevøens formue.

Højesteret var ikke enig med SKAT i, at nevøen skulle anses for ejer af fondens formue på samme måde som onklen, som havde stiftet fonden. Højesteret lagde vægt på, at SKAT ikke havde bevist, at formuen var overgået til nevøen som arv eller på anden måde.

Resultatet af sagen blev derfor, at nevøen ikke var skattepligtig af fondens renteindtægter.

Bech-Bruuns kommentarer
Hvis regeringens lovforslag bliver vedtaget, vil det betyde, at en stifter af en trust eller en udenlandsk fond vil blive beskattet af trustens indkomst i stifterens levetid.

Højesterets dom viser, at når stifteren afgår ved døden, medfører det ikke nødvendigvis, at stifterens arvinger vil blive beskattet af trustens indkomst.

Hvis en dansk person ønsker at stifte en trust eller fond i udlandet, er det vigtigt at få foretaget en gennemgang og vurdering af trustens udformning, administration og stifterens testamente. Disse forhold er af afgørende betydning for, om stifterens arvinger vil blive beskattet af trustens formue.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik