• Faglig nyhed
 • 13. februar 2015

Lovforslag om digital anmeldeordning for forurenende virksomheder

Det skal være enklere og hurtigere for forurenende virksomheder at opnå godkendelser og tilladelser på miljøområdet. Det er formålet med en lovændring, der indfører et digitalt system, som skal sikre kortere sagsbehandlingstid, idet miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og VVM-screening samles i ét.

Mindre sagsbehandlingstid for forurenende virksomheder
Et nyt lovforslag om ændringer af miljøbeskyttelsesloven og planloven medfører en ny anmeldeordning.

Anmeldeordningens digitale selvbetjeningsløsning forventes at gøre sagsbehandlingen hurtigere og mere effektiv. Anmeldesystemet skal gøre det nemmere for ca. 5000 miljøbelastende virksomheder, som findes i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, at få deres miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og VVM-screening.

Læs hvilke virksomheder, der er omfattet.

Pligt til samtidig afgørelse
Forslaget fastsætter en ny bemyndigelsesbestemmelse, der indebærer, at ansøgninger om miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og VVM-screening skal behandles og afgøres samtidigt.

Lovforslaget medfører dermed et udgangspunkt om, at myndighederne har pligt til at træffe de tre afgørelser samtidigt. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, hvis virksomheden søger om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodkendelse.

Hvis godkendelseskompetencen er delt mellem flere myndigheder, forventes det, at der vil blive indført en pligt til at koordinere sagsbehandlingen i de forskellige myndigheder, så virksomheden får afgørelserne samtidigt. Reglerne om samtidig afgørelse giver ikke virksomhederne et retskrav, men er rettet mod myndighederne for at effektivisere processen.

Der er allerede nu regler om, at afgørelsen om spildevandstilladelse skal træffes samtidig med afgørelsen om miljøgodkendelse.

Branchebekendtgørelser
En række bilag 2-virksomheder forventes med det nye lovforslag at blive omfattet af en branchebekendtgørelse. Dette gælder i brancher, hvor det vurderes, at miljøforholdene kan reguleres generelt.

Branchebekendtgørelsen vil indeholde generelle regler for disse virksomheder, og virksomhederne behøver dermed ikke en individuel miljøgodkendelse for at kunne etablere, udvide eller ændre sig.

Pligten til samtidighed forventes også at gælde ved afgørelser om fravigelse af de generelle regler for de virksomheder, der fremadrettet bliver omfattet af en branchebekendtgørelse.

Overgang
Anmeldelser der ikke er færdigbehandlet, før reglerne træder i kraft, og klager over afgørelser truffet før reglerne træder i kraft, forventes at skulle behandles efter de nuværende regler.

De nye regler forventes at træde i kraft den 1. maj 2015 og være fuldt indført i begyndelsen af 2016.

Lovforslaget kan læses her.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik