• Faglig nyhed
 • 14. december 2015

Ændringer i den indiske varemærkelovgivning

Ministeriet for Handel og Industri i Indien fremlægger forslag til ændring af den indiske varemærkelovgivning.

Ministeriet for Handel og Industri har for nyligt fremlagt et ændringsforslag til den nuværende varemærkelovgivning i Indien. Før forslagets endelige vedtagelse er det sendt i høring hos relevante immaterialretlige organisationer i Indien. Det forventes, at forslaget bliver vedtaget i den nuværende form. Forslaget vil medføre en række ændringer i ansøgnings- og registreringsprocessen samt i indsigelsesprocessen.

Ændringer i ansøgnings- og registreringsprocessen
Stigning i officielle gebyrer
Officielle gebyrer i forbindelse med ansøgning og fornyelse af et varemærke vil stige til det dobbelte.

Ansøgning online
For at øge varemærkeansøgers incitament til at ansøge online foreslår ministeriet, at ansøgningsgebyret ved online ansøgninger bliver 10 procent lavere end det almindelige ansøgningsgebyr.

Erklæring om brug
Ansøgere skal sammen med varemærkeansøgningen fremsende en erklæring samt dokumentation, der bekræfter, at varemærket bliver brugt for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren i varemærkeansøgningen angiver, at brug af varemærket først er tiltænkt i fremtiden. Det fremgår ikke klart af lovforslaget, om det vil medføre en retstilstand som i USA, hvor der kan ansøges med intent-to-use.

Lydmærker
Ansøgere af lydmærker skal ikke alene indsende en grafisk gengivelse af lyden, men også en lydfil i MP3-format på maksimum 30 sekunder.

Velkendte mærker
Indehavere af velkendte varemærker får med ændringsforslaget mulighed for at ansøge om at få velkendte varemærker markeret som velkendte i det indiske varemærkeregister mod betaling af et gebyr. Varemærkemyndighederne foretager i den forbindelse en uafhængig prøvelse af, om varemærket er velkendt.

Ændringer i indsigelsesprocessen
Ændringsforslaget vil medføre en hurtigere indsigelsesproces.

For det første fordi ansøgeren af et varemærke kan indlevere modsvar til en indsigelse, så snart indsigelsen er blevet offentliggjort på varemærkemyndighedernes hjemmeside. Dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt, da ansøgeren i stedet må vente på en officiel notifikation fra varemærkemyndighederne.

Derudover bliver det lovpligtigt for parterne i en indsigelsessag både at indlevere et eksemplar af indlæg til varemærkemyndighederne og et til den anden part i sagen. På nuværende tidspunkt indleveres der kun et eksemplar til varemærkemyndighederne, og hvis den anden part i sagen ønsker et eksemplar, skal parten skriftligt anmode herom.

Hvordan kan Bech-Bruun hjælpe?
Har du endnu ikke registreret dine varemærker i Indien, eller står du overfor at skulle forny dine varemærkeregistreringer, så er det oplagt at igangsætte dette, inden de mulige stigninger i gebyrerne træder i kraft.

Bech-Bruun kan sikre beskyttelse af dine rettigheder i Indien, og vi er det danske advokatfirma med størst erfaring inden for beskyttelse og håndhævelse af IP-rettigheder i Indien.

For flere oplysninger om ændringerne, er du velkommen til at kontakte en af advokaterne til højre.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik