• Faglig nyhed
 • 23. december 2015

Væsentligt nyt inden for udbudsretten

De nye udbudsregler træder i kraft i Danmark fra den 1. januar 2016. Det har blandt andet resulteret i Danmarks første udbudslov og udstedelsen af en række nye bekendtgørelser. Dertil kommer, at der er blevet offentliggjort reviderede tærskelværdier for år 2016 og 2017.

Ikrafttræden af de nye udbudsregler den 1. januar 2016 har resulteret i en række nyheder, hvor de væsentligste er, at:

 • Standardformularen, som ordregiverne foreløbigt skal bruge som det fælles europæiske udbudsdokument (”ESPD”), er blevet offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

 • Bekendtgørelserne, der implementerer forsynings- og koncessionsdirektivet er blevet udstedt og offentliggjort på retsinformation.

 • Bekendtgørelsen, der fastlægger, hvordan annoncering af indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse skal ske, og hvilke elektroniske kommunikationsmidler, der skal anvendes, er blevet udstedt og offentliggjort.

 • Ordregivere, der er omfattet af reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet, er også forpligtet til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet, hvilket er en ændring i forhold til høringsforslaget fra den 25. november 2015.

 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra den 1. januar 2016 lancerer bedreudbud.dk, der blandt andet har til formål at give et overblik over mulighederne i udbudsloven.

 • Udbudsloven har fået lovnummer 1564 af 15. december 2015.

 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tidligere vejledninger om udbudsreglerne ikke længere fremgår af kfst.dk, da de er ved at blive erstattet af nye vejledninger, hvor de første offentliggøres i slutningen af januar måned 2016.

Endvidere er de reviderede tærskelværdier for år 2016 og 2017 blevet offentliggjort. Tærskelværdierne er en smule højere end tidligere. Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik