• Faglig nyhed
 • 16. december 2015

Ny EU varemærkereform vedtaget tirsdag den 15. december

Den væsentligste reform af EU-varemærkesystem nogensinde blev i går endelig vedtaget af EU-Parlamentet. Forud for vedtagelsen ligger mere end fem års forhandlinger. Varemærkeforordningen træder i kraft i marts/april 2016. Varemærkedirektivet har en længere implementeringsfrist.

Varemærkereformen medfører væsentlige ændringer i forhold til beskyttelsesomfanget af EU/CTM-varemærkeregistreringer, som er registreret ved anvendelse af såkaldte ”klassehoveder”.

For EU/CTM-varemærkeregistreringer som er ansøgt før 22. juni 2012, og hvor vare- og tjenesteydelser er specificeret ved brug af klassehoved, kan fortegnelsen udvides til at omfatte alle varer og tjenesteydelser i den underliggende alfabetiske fortegnelse i den relevante Nice-klassifikation på ansøgningstidspunktet. Dette kan ske indtil seks måneder efter ikrafttræden af varemærkeforordningen, hvilket angiveligt vil sige indtil 3. kvartal 2016. Udvidelsen kan kun ske, hvor registreringen omfatter hele klassehovedet for den relevante klasse af varer eller tjenesteydelser. Der kan dog i vidt omfang også ske udvidelse i henhold til den alfabetiske liste. Det gælder også, hvor en registrering ikke dækker hele klassehovedet, men det skal i så fald ske inden ikrafttræden af varemærkeforordningen.

Det tilrådes derfor meget, at alle EU/CTM-registreringer gennemgås inden udgangen af februar 2016.

Brugspligten på fem år fra registrering vil blive regnet tilbage fra registreringstidspunktet, også for de yderligere varer og tjenesteydelser, som inkluderes nu ved at medtage varer og tjenesteydelser fra den alfabetiske liste. Hvis der er tredjemandsrettigheder med prioritet i den mellemkommende periode fra oprindelig registrering og indtil udvidelse i henhold til den alfabetiske liste, kan udvidelsen ikke påberåbes over for sådanne mellemkommende rettigheder.

Det vil være væsentligt at sikre ovenfor anførte mulighed for opdatering af beskyttelsesomfang, i tilfælde, hvor klassehovedet i en EU/CTM-registrering ikke er dækkende. Det vil som indehaver af EU/CTM-varemærker derfor være relevant at overveje, hvilken af følgende muligheder, som skal vælges:

 1. Ikke foretage nogen ændring i EU/CTM-registreringer
 2. Foretage ændringer i EU/CTM-registreringer inden ikrafttræden af varemærkeforordningen
 3. Foretage ændringer i EU/CTM-registreringer efter ikrafttræden af varemærkeforordningen.

Det anbefales i de fleste tilfælde, at mulighed 2 anvendes, idet det giver en udvidet adgang til at udvide klassefortegnelsen. I mange situationer vil det dog ikke være relevant med en udvidelse, så i første omgang bør det undersøges, om specifikationen af varer- og tjenesteydelser er dækkende.

Varemærkereformen medfører en lang række yderligere ændringer i forhold til de gældende regler, disse vil blive omtalt særskilt.

For yderligere oplysninger send mail til:

Partner Claus Barrett Christiansen, clb@bechbruun.com 
Advokat Louise Mühlbach Breining, lom@bechbruun.com 
Advokat Michael Munch Østergaard, moe@bechbruun.com 
Specialistadvokat Inge Kirstine Skou, iks@bechbruun.com 
Advokat Jakob Heebøl, jahe@bechbruun.com

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik