• Faglig nyhed
 • 15. december 2015

Annullering af Bundeskartellamts afgørelse af EDEKA’s ”wedding rebates”

Den Øvre Distriktsret i Düsseldorf har ved dom den 18. november 2015 annulleret Bundeskartellamts beslutning i forhold til EDEKA’s ”wedding rebates”.

Bundeskartellamt mente ved en afgørelse den 3. juli 2014, at supermarkedskæden EDEKA havde misbrugt sin markedsposition ved at tvinge en række leverandører til at yde rabatter og indgå kontrakter på ufordelagtige vilkår. Aftvingelsen var sket som et led i EDEKA’s overtagelse af en anden supermarkedskæde, Plus, i 2009. I sin afgørelse mente Bundeskartellamt, at på trods af, at EDEKA ikke besad en de facto dominerende stilling på indkøbsmarkedet i fødevaredetailsektoren, så var EDEKA’s stilling tilpas stærk til, at leverandørerne var økonomisk afhængige af EDEKA.

Den Øvre Distriktsrets afgørelse
Den Øvre Distriktsret (Oberlandesgericht) i Düsseldorf har ved dom den 18. november 2015 valgt at annullere Bundeskartellamts afgørelse.

Retten fastslår, at de ydede rabatter var resultatet af en forhandlingsproces mellem tilnærmelsesvis lige parter. En kæde som EDEKA, der normalt fører et fuldt sortiment, var afhængig af de pågældende leverandørers produkter. Produkterne udgjorde således ”must stock”-produkter, hvorfor EDEKA’s markedsstyrke i et vist omfang blev opvejet af leverandørernes markedsstyrke, da EDEKA ikke kunne undvære de pågældende produkter.

Konkret fandt retten, at købsprocessen havde båret præg af egentlig forhandling mellem parterne, hvor EDEKA havde stillet krav, som leverandørerne havde mødt med modkrav. Forløbet af forhandlingsprocessen kunne indikere, at parterne i vidt omfang havde haft samme markedsstyrke. Alle leverandørerne har således været i stand til at forhandle en markant anderledes aftale på plads end den, der oprindeligt var blevet foreslået fra EDEKA’s side.

Bech-Bruuns kommentarer
Dommen illustrerer, at en virksomheds markedsstyrke i et vist omfang kan opvejes af en sælgers eller en købers tilsvarende markedsstyrke. Det vil formentligt være afgørende, om det kan påvises, at der faktisk har fundet reelle forhandlinger sted mellem parterne, hvis den ene virksomhed er økonomisk afhængig af den anden. Det skal således kunne konstateres, at den svagere part har været i stand til faktisk at få den umiddelbart stærkere part til at reducere sine krav og/eller til at acceptere modkrav.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik