• Faglig nyhed
 • 02. oktober 2014

Vejledning til den nye kinesiske varemærkelov

Den nye kinesiske varemærkelov trådte i kraft den 1. maj 2014. Til fortolkning af loven, er der udstedt nye gennemførselsbestemmelser.

De kinesiske varemærkemyndigheder har udsendt nye gennemførelsesbestemmelser (”Implementing Regulations of the Trademark Law of the People’s Republic of China”).

De nye gennemførselsbestemmelser er ikke retligt bindende, men udgør et væsentligt fortolkningsbidrag til den nye kinesiske varemærkelov.

De væsentligste dele af vejledingen er:

Strømlining af procedurer
Den kinesiske regering har ønsket at strømline eksisterende procedurer på varemærkerettens område, herunder alle de procedurer, der er relateret til ansøgning og registrering af varemærker.

Opdeling af ansøgninger
Bestemmelserne beskriver proceduren for opdeling af en varemærkeansøgning, hvis man som ansøger får sin ansøgning delvist afvist for nogle varer eller tjenesteydelser, men ikke for andre, hvilket er hjemlet i loven.

Denne mulighed er en klar forbedring i forhold til den tidligere varemærkelov.

Varemærkekrænkelse
I gennemførelsesbestemmelsen er beskrevet, hvordan krænkelsessager overordnet skal behandles. Det kan formentlig medføre en lettelse for rettighedshaver i forhold til de tidligere regler.

Det er også specificeret, hvordan en krænkers uberettigede fortjeneste opgøres, hvilket ikke var klart efter de tidligere regler.

Velkendte varemærker
Gennemførselsbestemmelserne fastlægger proceduren for beskyttelse af et velkendt varemærke. Der er desuden udstedt en særskilt vejledning om dette.

Lydmærker
Den kinesiske varemærkelov har som noget nyt gjort det muligt at registrere lydmærker i Kina.

Retningslinjerne fastslår proceduren for ansøgningen om registrering af et lydmærke, herunder at der kræves en tilfredsstillende lydprøve og en beskrivelse af lyden.

Overdragelse af varemærker
Efter den nye varemærkelovs indførelse er det som udgangspunkt ikke længere muligt at håndhæve rettigheder til varemærker, hvis disse er overdraget, uden at der er sket registrering af overdragelsen.

De nye bestemmelser fastlægger proceduren for registrering af overdragelse. For at overdrage et registreret varemærke skal den nuværende indehaver og den kommende indehaver af varemærket sammen ansøge om overdragelse af varemærket ved den kinesiske varemærkemyndighed.

De nye gennemførselsbestemmelser trådte i kraft samtidig med den nye varemærkelov den 1. maj.

For yderligere oplysninger kontakt partner og medlem af Bech-Bruuns Chinese Desk, Claus Barrett Christiansen, clb@bechbruun.com

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik