• Faglig nyhed
 • 02. oktober 2014

Nye guidelines: Anerkendelse og beskyttelse af velkendte varemærker i Kina

Nye kinesiske guidelines for anerkendelse og beskyttelse af velkendte varemærker giver overblik over kravene til at få status som velkendt varemærke i Kina.

De nye kinesiske guidelines for anderkendelse og beskyttelse af velkendte varemærker (Provisions for the Recognition and Protection of Well-known Trademarks) blev udsendt den 3. juli 2014. Det sker i forlængelse af den ændrede kinesiske varemærkelov, der trådte i kraft den 1. maj 2014.

De nye guidelines erstatter de tidligere guidelines med virkning fra den 3. august 2014 og oplister kravene til at opnå status som velkendt varemærke i Kina.

Definition af velkendte varemærker
Et velkendt varemærke defineres som et varemærke, der er velkendt hos den relevante sektor/offentlighed i Kina.

Den relevante sektor skal forstås som den offentlighed, der beskæftiger sig med de varer eller tjenesteydelser, som varemærket anvendes for og er registreret for.

Der kan dermed nu opnås niche-velkendthed, hvilket er en væsentlig forbedring af vilkårene for opnåelse af status som velkendt varemærke.

Kompetent myndighed
Det er CTMO (den kinesisk varemærkestyrelse) og visse domstole, der er de kompetente myndigheder til at anerkende, om et varemærke er velkendt.

Bevis af varemærkets velkendthed
Til dokumentation for velkendthed i den relevante sektor har følgende betydning: 

 • Materialer, der viser omfanget af den relevante sektors kendskab til varemærket.
 • Materialer, der viser varigheden og omfanget af brugen af varemærket.

For varemærker, der ikke er registrerede i Kina, skal dokumentationen vise brug af varemærket for en periode på minimum fem sammenhængende år. Sådanne varemærker vil dog generelt stort set ikke kunne opnå status som velkendte i praksis.

For varemærker, der er registrerede i Kina, skal dokumentationen vise brug af varemærket senest tre år efter varemærkets registrering og ellers brug i fem sammenhængende år. Her har følgende betydning: 

 • Materialer, der viser varigheden, omfanget og det geografiske område af enhver form for markedsføring og promovering af varemærket, heriblandt typen af markedsføring, den geografiske rækkevidde, de brugte medier samt omfanget af markedsføringen igennem de sidste tre år.
 • Dokumentation, der viser, at varemærket er beskyttet som et velkendt varemærke i Kina eller andre lande, hvor sidst anførte dog har mindre betydning.
 • Anden dokumentation, der viser varemærkets omdømme, herunder dokumentation for fortjeneste, markedsandele, skattemæssige oplysninger og det geografiske område, hvor varer påført varemærket er blevet solgt gennem de sidste tre år.

Selvom et varemærke bliver anerkendt som værende velkendt i forbindelse med en indsigelsessag, anses det ikke nødvendigvis som velkendt i en lignende sag om det samme varemærke.

Dog bør varemærket beskyttes som et velkendt varemærke, hvis modparten ikke gør indsigelser mod, at varemærket er velkendt i efterfølgende sager, eller hvis der ikke er tilstrækkelige beviser for, at varemærket ikke længere er velkendt.

Beskyttelse og brug
Velkendte varemærker, der er uregistrerede i Kina, er beskyttede mod identiske og lignende varer. Mens velkendte varemærker, der er registrerede i Kina, også beskyttes mod ikke identiske eller lignende varer.

Ved de ikke-identiske eller lignende varer skal der ses på, om det krænkende mærke er en kopi, efterligning eller oversættelse af det ældre velkendte varemærke, der kan vildlede offentligheden og virke skadeligt for indehaveren af det velkendte varemærke.

For yderligere oplysninger kontakt partner og medlem af Bech-Bruuns Chinese Desk, Claus Barrett Christiansen, clb@bechbruun.com

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik