• Faglig nyhed
 • 17. oktober 2014

EU-Kommissionen godkender offentlig finansiering af Øresundsforbindelsen

Kommissionen har konkluderet, at Danmarks og Sveriges offentlige finansiering af Øresundsforbindelsen ikke er i strid med EU’s statsstøtteregler.

EU-Kommissionen har i afgørelse af 15. oktober 2014 taget stilling til Scandlines’ klage over statsstøtte til Øresundsforbindelsen. Kommissionen har afvist klagen og dermed godkendt den offentlige finansiering af Øresundsforbindelsen.

Kommissionen har i afgørelsen vurderet to forhold:

    • Opførelse og drift af Øresundsforbindelsen. Dette gennem præmiefrie (beløbsmæssigt og tidsmæssigt ubegrænsede) statsgarantier fra den danske og den svenske stat samt forskellige skattefordele i Danmark

    • Opførelse og drift af adgangsveje og -jernbaner på begge sider af Øresund.

Kommissionens vurdering
I vurderingen af klagens første punkt fandt Kommissionen, at der var tale om statsstøtte, da statsgarantier og skattefordele gav en selektiv fordel til forbindelsen, som drives på forretningsmæssigt grundlag. Kommissionens undersøgelser viste dog, at tiltagene var nødvendige for at gennemføre dette projekt af fælles europæisk interesse. Kommissionen fandt desuden, at foranstaltningerne stod i rimeligt forhold til målet.

I vurderingen af klagens andet punkt fandt Kommissionen, at finansieringen af vej- og jernbaneforbindelser med oplandet i Sverige og Danmark ikke udgjorde statsstøtte i EU-retlig forstand. Disse forbindelser er en integreret del af det offentlige transportnet i Danmark og Sverige. Offentlig finansiering af sådan generel infrastruktur kan hverken fordreje konkurrencen eller påvirke handelen mellem medlemslandene.

Statsstøttereglerne
Offentlig støtte til opførelse og drift af infrastrukturprojekter har traditionelt ikke været anset for statsstøtte.  EU-Domstolen og Kommissionen har dog i en række afgørelser slået fast, at støtte til opførelse og drift af kommercielle infrastrukturprojekter kan indebære en selektiv fordel for såvel infrastrukturejer som den operatør, der driver det pågældende anlæg.

Formålet med statsstøttereglerne er at sikre, at der hersker lige konkurrencevilkår på markedet, og at en stat ikke med offentlige midler kan fortrænge private aktører fra et i forvejen velfungerende marked. Kommissionen skal således foretage en afvejning, hvor den på den ene side skal sikre lige konkurrencevilkår og på den anden side sikre medlemsstaterne mulighed for at etablere infrastrukturprojekter til gavn for samfundet.

Øresundsforbindelsen
Øresundsforbindelsen består af en 16 km lang afgiftsfinansieret bro, den kunstige ø Peberholm og en delvis sænketunnel til vej- og jernbanetrafik mellem Sverige og Amager. Den ejes og drives af et offentligt dansk-svensk konsortium på grundlag af en mellemstatslig aftale. Broen blev taget i brug i 2000.

Kommissionen har endnu ikke offentliggjort afgørelsen, men har udsendt en pressemeddelelse, der kan læses her.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik