• Faglig nyhed
 • 06. november 2014

Dansk Forening for Statsstøtteret byder velkommen

Udvikling, videndeling og dialog. Det er formålet med Dansk Forening for Statsstøtteret, som netop er blevet oprettet på initiativ af blandt andre partner i Bech-Bruun Michael Honoré, der er næstformand og sekretær i foreningen.  

Foreningens bestyrelse tæller derudover statsstøtteeksperter fra Dansk Industri, øvrige danske advokatkontorer, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, CBS og Erhvervs- og Vækstministeriet. 

Kendskab til statsstøttereglerne ofte mangelfuldt
Behovet for at virksomheder og myndigheder bliver fortrolige med statsstøttereglerne er stort. Europa-Kommission har de seneste to år gennemført en omfattende reform, som blandt andet har decentraliseret ansvaret for overholdelse af statsstøttereglerne. Medlemsstaternes myndigheder, inklusiv regioner og kommuner, skal dermed i højere grad selv tage ansvar for, at reglerne bliver overholdt. 

Foreningens formål
Foreningen er blevet oprettet for at skabe et forum for udvikling og udveksling af viden og erfaringer med anvendelse af statsstøttereglerne mellem universiteter, private og offentlige myndigheder. 

Håbet er desuden, at foreningen kan stimulere dialog, debat og bedre forståelse og i øvrigt vil styrke det professionelle fællesskab mellem jurister, økonomer og andre praktikere, der beskæftiger sig med statsstøtte. 

Baggrund
Statsstøtte til virksomheder har mange former og kan i mange tilfælde forvride konkurrencen i strid med både EU’s statsstøtteregler og dansk ret. Overtrædelse af statsstøttereglerne kan have store konsekvenser for myndighederne, de støttemodtagende virksomheder og deres konkurrenter. 

Der er dog mange muligheder for lovligt at yde statsstøtte til virksomheder, hvis det bliver gjort på den rigtige måde. For myndigheder, støttemodtagende virksomheder og konkurrenter er det derfor en stor og vigtig opgave at vurdere, om et initiativ indebærer statsstøtte, og om støtten i givet fald er forenelig med EU’s statsstøtteregler. I praksis er det ofte en stor udfordring, fordi reglerne og retspraksis er omfattende og under stadig dynamisk udvikling. 

Åbningsarrangement
Foreningen holder et åbningsarrangement den 1. december 2014, kl. 14.30-17.00 hos Dansk Industri i København, hvor en af de førende statsstøtteeksperter i Kommissionen, kontorchef Nicola Pesaresi, vil fortælle om statsstøttereformen og dens konsekvenser. Alle er velkomne!

Læs mere på foreningens hjemmeside.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik