• Faglig nyhed
 • 05. marts 2014

Toldmyndigheder må destruere kopivarer købt uden for EU

Det er i overensstemmelse med reglerne, at toldmyndigheden destruerede en kopivare købt i et tredjeland. Det har EU-domstolen nu svaret Højesteret i en sag om et kopi-ur købt af dansk forbruger i kinesisk netbutik.

Danske toldmyndigheder (SKAT) kan i tråd med Toldforordningen (Rådets forordning (EF) nr. (608/2013) tilbageholde og destruere kopivarer købt uden for EU. Det har Højesteret nu fået oplyst af EU-domstolen i forbindelse med en konkret sag om et Rolex-kopiur.

Højesteret skal nu træffe afgørelse i sagen med udgangspunkt i EU-domstolens afgørelse.

Sagen kort
I januar 2010 bestilte en dansk forbruger et Rolex-kopi-ur i en kinesisk internetbutik. Bestillingen og betalingen skete via sælgers engelsksprogede hjemmeside.

SKAT kontrollerede pakken ved ankomsten til Danmark. Da der var tale om en varemærkeforfalskning, suspenderede SKAT frigivelsen af uret.

Forbrugeren blev bedt om at give samtykke til myndighedernes destruktion af uret, men modsatte sig dette.

Rolex anlagde herefter sag mod forbrugeren ved Sø- og Handelsretten med krav om, at han skulle anerkende nægtelsen af frigivelsen og destruktionen af uret uden erstatning. Sø- og Handelsretten gav Rolex medhold.

Forbrugeren indbragte sagen for Højesteret. Højesteret stillede en række præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen om forpligtelsen til at anerkende, at uret var lovligt tilbageholdt og skulle destrueres.

EU-domstolens afgørelse
EU-domstolen svarede, at Rolex utvivlsomt ville have haft ret til at gøre krænkelsen af sine rettigheder gældende efter Toldforordningen, hvis Rolex-kopiuret var solgt af en handlende, der var etableret i en medlemsstat. Spørgsmålet var, om den omstændighed, at Rolex-kopiuret var købt i en internetbutik i et tredjeland, betød, at beskyttelsen efter Toldforordningen ikke kunne gøres gældende.

EU-domstolen konkluderede, at Toldforordningen skulle fortolkes sådan, at den pågældende situation var omfattet af forordningens beskyttelse, når varen blev indført i et EU-land, alene af den grund, at Rolex-kopiuret blev købt.  Beskyttelsen efter Toldforordningen kunne derfor gøres gældende, selvom varen var købt i en internetbutik i et tredjeland.

Det var underordnet, om den omhandlede vare forud for salget var indgået i et salgsudbud eller en reklame rettet mod forbrugerne i det pågældende EU-land.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik