• Faglig nyhed
 • 14. marts 2014

Ny domænelov trådt i kraft

Nye regler for administrationen af topdomænet ”.dk” og håndteringen af nye danske topdomæner. Det er blandt konsekvenserne af den nye domænelov, som nu er trådt i kraft.

Den 1. marts 2014 trådte den nye domænelov i kraft. Loven erstatter den hidtidige domænelov og indeholder en række ændringer.

Ændringerne får især betydning for selve administrationen af det danske topdomæne ”.dk” og håndteringen af nye topdomæner, som har tilknytning til Danmark.

Topdomænet ”.dk” administreres i dag af DK-Hostmaster. Det er i den nye lov bestemt, at erhvervs- og vækstministeren nu kan sende administrationen af ”.dk”-topdomænet i udbud.

Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse igangsat en høringsproces om udbud eller forlængelse af administrationen af topdomænet ”.dk”. Høringsperioden udløber den 16. april 2014.

Konsekvenser af ændringer af domæneloven

De væsentligste ændringer for registranter af danske domænenavne er:

Reglen om god domænenavnsskik
Indholdsmæssigt er den nye bestemmelse om god domænenavnsskik, § 25, næsten identisk med den tidligere bestemmelse, § 12. Men i lovbemærkningerne er der nu lagt op til, at bestemmelsen i endnu højere grad skal have karakter af en generalklausul, som eksempelvis markedsføringslovens § 1. Indhold skal dermed fastsættes nærmere løbende gennem afgørelser fra klagenævnet for domæner og domstolene.

Særligt er det fremhævet, at indholdet og anvendelsen af god domænenavnsskik ikke kan begrænses af administrators forretningsbetingelser eller retningslinjer.

Krav til registrantoplysninger
Den nye domænelov indfører skærpede krav til administrator om at sikre, at registranter kan få hemmeligholdt oplysninger om navn, adresse og telefonnummer i databasen over danske domænenavne (WHOIS-databasen).

Hemmeligholdelse af oplysninger er muligt for registranter, hvis oplysninger er undtaget som følge af anden lovgivning, for eksempel lov om det Centrale Personregister. Hemmeligholdelse i WHOIS-databasen er dog først mulig, efter registranten har fået navne- og adressebeskyttelse i CPR-registeret. Til forskel fra den tidligere lov er det nu administratorens ansvar af egen drift – og ikke efter anmodning fra registranten selv – at sikre, at de pågældende oplysninger hemmeligholdes.

Desuden skærpes kravene til administrator om at sikre, at de oplysninger, der er anført i WHOIS-databasen om registranten, er korrekte. Administratoren skal sikre, at oplysningerne er retvisende gennem hele registreringsperioden.

Denne del af reglerne træder først i kraft den 1. marts 2015.

Sådan kan vi hjælpe
Har du spørgsmål om konsekvenserne af den nye domænelov eller spørgsmål om danske og internationale domænetvister, er du velkommen til at kontakte os.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik