• Faglig nyhed
 • 22. maj 2014

Vækstpakke letter adgang til kapital

Små og mellemstore virksomheder skal have lettere adgang til kapital. Med Vækstpakke 2014 vil regeringen derfor gøre det mere interessant at investere i mindre unoterede virksomheder.

Adgangen til risikovillig kapital er væsentlig for vækstpotentialet i små og mellemstore danske virksomheder.

Derfor skal Vækstpakke 2014, som regeringen præsenterede den 8. maj 2014, understøtte væksten i mindre unoterede virksomheder. Det skal blandt andet ske ved at indføre et iværksætterfradrag og lempe den effektive beskatning af visse udbytter.

Fradrag for investering i iværksætteri
Iværksætterfradraget på op til 650.000 kroner gives til personer, der investerer i små og mellemstore unoterede virksomheder. Fradraget skal udbygge markedet for privat risikovillig kapital og skabe et alternativ til traditionel finansiering via pengeinstitutter.

Da der er tale om statsstøtte, skal EU-kommissionen godkende ordningen. Ordningen forventes derfor først gennemført med virkning for 2016.

Skatteministeriet vurderer, at forslaget vil medføre en årlig lempelse på cirka 300 millioner kroner fra 2016.

Lempelse af udbytte fra unoterede selskaber
Regeringen vil også lempe selskabsbeskatningen af udbytte fra unoterede porteføljeaktier. Den effektive beskatning lempes fra 22 til cirka 15 procent, idet der fra 2015 kun skal betales skat af 70 procent af udbyttet. Lempelsen sikrer dermed, at danske og udenlandske investorer ligestilles i beskatningen af udbytte.

Skatteministeriet skønner, at forslaget vil medføre en årlig lempelse på 250 millioner kroner fra 2015.

Andre skattemæssige initiativer
Som led i at lette finansieringen for iværksættervirksomheder vil regeringen også se på muligheden for crowdfunding, herunder aktiecrowdfunding.

Derudover skal vækstpakke 2014 gøre det nemmere at rekruttere specialister fra udlandet. Derfor nedsættes det månedlige vederlagskrav i forskerskatteordningen fra 70.600 til 60.600 kr.

For at sikre rederiernes konkurrenceevne på offshore-området udvides den attraktive tonnageskatteordning til at omfatte en række specialskibe, herunder vagt-, konstruktions- og forsyningsskibe.

Afgiftsmæssige initiativer
Vækstpakken indeholder desuden en række afgiftsmæssige initiativer, herunder en lempelse af PSO-afgiften, som opkræves over elregningen, med 5,8 milliarder kroner og en tilbagerulning af den udskældte forsyningssikkerhedsafgift på brændsel, herunder halm, træpiller, talolie, trætjære, biogas og bioolie.

Derudover vil vækstpakken forenkle momsbetalingen vedrørende visse tjenesteydelser og forenkle afgiftsreglerne for taxierhvervet.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik