• Faglig nyhed
 • 17. juni 2014

Surfing på nettet er ikke en ophavsretlig krænkelse

EU-domstolen har nu fastslået, at surfing på internettet ikke udgør en krænkelse af indehaverens ophavsrettigheder, så længe internetsiderne ikke bliver downloaded eller printet.

Kopier af onlineartikler, som er midlertidige, flygtige og udgør en integrerende og væsentlig del af en teknisk proces, kan frembringes uden tilladelse fra indehaverne af ophavsrettighederne. Kun hvis artiklerne downloades eller printes, kræver det tilladelse.

Det har EU-domstolen nu afgjort i en sag om en brancheorganisations brug af medieovervågningsrapporter med adgang til onlineartikler.

Afgørelsen faldt i den præjudicielle forelæggelsessag C-360/13 - Public Relations Consultants Association Ltd (PRCA) mod Newspaper Licensing Agency Ltd (NLA) m.fl.

Sagen vedrørte fortolkingen af artikel 5, stk. 1, i ophavsretsdirektivet (Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29 af 22. maj 2001). Direktivet undtager midlertidige reproduktionshandlinger fra indehaveres eneret til at reproducere ophavsretligt beskyttede værker.

Sagen kort
PRCA er en brancheorganisation for professionelle PR-folk. Disse PR-folk benyttede en medieovervågningstjeneste, som blev udbudt af kommunikationsbureauet Meltwater. Tjenesten indebar, at kunderne fik adgang til overvågningsrapporter med presseartikler offentliggjort på internettet, som var udarbejdet på grundlag af nøgleord leveret af Meltwaters kunder.

Overvågningsrapporterne indeholdt artiklernes indledning og et hyberlink, som gjorde det muligt for kunderne at få adgang til artiklerne på de hjemmesider, hvor de oprindeligt var blevet lagt op.

NLA er en organisation, som er etableret af avisudgiverene med henblik på at levere kollektive licenser til indholdet i aviser. NLA fandt, at Meltwater og dennes kunder skulle indhente tilladelse fra indehaverne af ophavsrettighederne for henholdsvis at levere og modtage medieovervågningstjenesterne.

Meltwater samtykkede til at tegne en internetdatabaselicens. Men PRCA mente ikke, at Meltwaters kunders modtagelse af overvågningsrapporterne online krævede en licens.

Fra domstolene til EU
Sagen blev indbragt for domstolene, hvor High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division og Court of Appeal (England & Wales) fastslog, at PRCA’s medlemmer skulle indhente en licens eller et samtykke fra NLA for at modtage Meltwaters tjeneste. PRCA appellerede denne afgørelse til Supreme Court, som forelagde et præjudicielt spøgsmål for EU-domstolen.

EU-domstolen skulle i den præjudicielle forelæggelsessag vurdere, hvorvidt Meltwaters kunder var forpligtet til at indhente tilladelse, når de begrænsede sig til alene at se overvågningsrapporterne på Meltwaters internetside og ikke downloadede eller printede dem.

NLA fandt, at aktiviteten krævede tilladelse, eftersom besøget på Meltwaters internetside ville føre til frembringelsen af kopier på brugerens computerskærm  og kopier i »internetcachen« på denne computers harddisk. NLA fandt, at disse kopier udgjorde en »reproduktion«, som ikke faldt ind under under undtagelsen i ophavsretsdirektivs artikel 5, stk. 1.

Betingelser for undtagelser
Ifølge artikel 5, stk. 1, er en reproduktionshandling undtaget fra eneretten til at reproducere ophavsretligt beskyttede værker på betingelse af:

 • At den er midlertidig
 • At den er flygtig eller tilfældig
 • At den udgør en integrerende og væsentlig del af en teknisk proces
 • At den udelukkende har til formål at muliggøre en mellemmands transmission i et netværk mellem tredjemænd eller en lovlig brug af et værk eller en anden frembringelse
 • At den ikke har selvstændig økonomisk værdi.

Den forelæggende ret havde fundet, at de to sidstnævnte betingelser var opfyldt, hvorfor EU-domstolen alene behandlede de første tre betingelser.

Afgørelsen: Tilladelse ikke nødvendig
EU-domstolen fandt, at kopierne på brugerens computerskærm og kopierne i »cachen« i denne computers harddisk, som var lavet af en slutbruger under et besøg på en internetside, opfyldte de tre første betingelser.

Derfor kunne sådanne kopier frembringes uden tilladelse fra indehaverne af ophavsrettighederne.

Internetbrugere, der surfer rundt på internettet, skal dermed ikke have tilladelse fra indehavere af ophavsrettigheder, selvom deres computere tager midlertidige kopier af de besøgte internetsider. Det er kun, hvis de pågældende sider downloades eller printes, at der skal indhentes tilladelse fra ophavsrettighedshaverne.

Læs den fulde afgørelse her

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik