• Faglig nyhed
 • 06. juni 2014

Øget fusionskontrol i Grønland

Den 1. juli 2014 træder en ny konkurrencelov i kraft i Grønland. Loven indebærer blandt andet egentlig anmeldelsespligt for fusioner, når de grønlandske omsætningstærskler er overskredet. 

Fremover vil der være en tættere regulering af fusioner med effekt i Grønland, end hvad der hidtil har været gældende. Det er resultatet af den nye konkurrencelov, som træder i kraft den 1. juli 2014.

Den nugældende konkurrencelov fra 2007 indeholder kun en orienteringspligt for fusionerende virksomheder efter en fusions gennemførelse. Men den nye konkurrencelov indfører en forudgående anmeldelsespligt og forbud mod implementering, inden godkendelse er opnået.

Anmeldelsespligten
Det er kun fusioner, der berører det grønlandske marked, som skal anmeldes i Grønland. Således vil der være anmeldelsespligt i Grønland, når: 

 • De deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Grønland på mindst 100 mio. kroner, og
 • Mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Grønland på mindst 50 mio. kroner.

Standstill-perioden
En fusion, der er omfattet af anmeldelsespligt i Grønland, må ikke gennemføres, før den er anmeldt til og godkendt af de grønlandske konkurrencemyndigheder.

De grønlandske konkurrencemyndigheder skal senest 40 hverdage efter modtagelsen af en fuldstændig fusionsanmeldelse godkende fusionen i fase I eller træffe beslutning om at indlede en særskilt undersøgelse af fusionen (fase II).

Hvis en særskilt undersøgelse indledes, forlænges fristen for myndighedernes godkendelse med op til 90 hverdage fra udløbet af fristen for godkendelse i fase I.

Regler endnu ikke afklaret
De nærmere regler for anmeldelse af fusioner i Grønland er stadig under udarbejdelse, og det er uklart, om de vil være på plads inden den nye konkurrencelov træder i kraft 1. juli 2014.

Hvis du har spørgsmål til den øgede fusionskontrol i Grønland, er du velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak eller aftale et møde.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik