• Faglig nyhed
 • 18. juni 2014

Ny højesteretsdom: Kopi-ur måtte destrueres af tolden

Det var i tråd med loven, at toldmyndigheden kunne destruere et kopi-ur købt uden for EU. Det har Højesteret nu afgjort og erklærer sig dermed enig i EU-domstolens tidligere dom i samme sag.

Som forventet har Højesteret truffet afgørelse i sagen om et Rolex kopi-ur i overensstemmelse med EU-Domstolens dom af 6. februar 2014.

Det betyder, at en dansk forbruger skal anerkende toldmyndighedens tilbageholdelse og destruktion af et kopi-ur købt i en kinesisk internetbutik.

Som forbruger er det udgangspunktet, at man efter dansk ret godt kan købe kopivarer til eget brug i udlandet og tage dem med hjem i kufferten.

Men med Højesterets dom er det slået fast, at man ikke kan regne med frit lejde for import af kopivarer, der købes over nettet.

Sagen kort
I 2010 bestilte en dansk forbruger et kopi-ur af mærket Rolex i en kinesisk internetbutik. Bestillingen skete via sælgers hjemmeside.

Da uret ankom til Danmark, blev det tilbageholdt af SKAT på grund af mistanke om varemærkeforfalskning. Forbrugeren blev bedt om at give samtykke til SKAT’s destruktion af uret, men han modsatte sig dette.

Sagen startede i Sø- og Handelsretten og blev efterfølgende anket til Højesteret.

I forlængelse af hovedforhandlingen besluttede Højesteret at stille en række præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkningen af toldforordningen.  Toldforordningen handler om toldmyndigheders indgriben over for varer, som mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, og hvilke foranstaltninger der skal træffes over for varer, som krænker sådanne rettigheder.

Højesterets afgørelse
Helt i tråd med EU-Domstolens dom fastslog Højesteret, at den kinesiske internetbutik krænkede Rolex’ ophavsrettigheder og varemærkerettigheder ved at indgå aftale om salg af kopi-uret og sende det til forbrugeren.

På det tidspunkt, hvor kopi-uret kom ind på dansk område, blev situationen omfattet af beskyttelsen af i toldforordningen. Det var uden betydning, at varen var købt i en internetbutik i et tredjeland.

Den kinesiske internetbutik havde dermed krænket Rolex’ ophavsret og varemærkeret. Derfor var tilbageholdelsen af uret lovlig, og der kunne ske destruktion af uret uden erstatning til forbrugeren.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik