• Faglig nyhed
 • 04. juni 2014

Ny erhvervsfondslov vedtaget

Reglerne for erhvervsdrivende fonde moderniseres, og fondsmyndigheden samles hos Erhvervsstyrelsen. Det er blandt resultaterne af den nye erhvervsfondslov, som nu er vedtaget.

Folketinget vedtog den 3. juni 2014 den nye erhvervsfondslov. Loven betyder mere moderne regler for erhvervsdrivende fonde og indfører klarere regler for blandt andet bestyrelsens pligter og ansvar, afholdelse af årsregnskabsmøde, udpegning af revisor, fusion mv.

Samtidig oprettes der klageadgang til Erhvervsankenævnet.

Samlet fondsmyndighed
Den nye lov medfører også, at fondsmyndigheden samles hos Erhvervsstyrelsen.

Bestemmelsen var ikke en del af det oprindeligt fremsatte lovforslag, men er resultatet af drøftelser mellem erhvervs- og vækstministeren og Advokatrådet, der havde afgivet høringssvar om at samle fondsmyndigheden hos én myndighed.

Den samlede fondsmyndighed betyder, at de erhvervsdrivene fonde, der hidtil har haft Civilstyrelsen som fondsmyndighed, overgår til Erhvervsstyrelsens fondsmyndighedskompetence, når loven træder i kraft.

Én indgang til myndigheden
Fondene får dermed i højere grad en samlet indgang til en myndighed, som varetager de tilsynsmæssige og registreringsmæssige opgaver.

Eksempelvis vil fondene fremadrettet kunne kontakte Erhvervsstyrelsen om både fondsretlige forhold og om regnskabsaflæggelse eller selskabsretlige forhold i underliggende datterselskaber.

Civilstyrelsen er fortsat permutationsmyndighed og skal dermed give samtykke til ændring af formål, uddelingsformål og opløsning.

Lovens ikrafttræden fastsættes af erhvervs- og vækstministeren. Bestemmelsen om at samle fondsmyndigheden hos Erhvervsstyrelsen træder dog i kraft den 1. december 2014.

Den nye erhvervsfondslov kan læses her.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik