• Faglig nyhed
 • 08. juli 2014

Omfanget af TDC’s adgangsforpligtelse fastlagt

TDC’s adgangsforpligtigelse omfatter etablering af fibernet-forbindelser på op til 30 meter. Det har EU-Domstolen nu besluttet.

Den 19. juni 2014 afsagde EU-Domstolen dom i en præjudiciel forelæggelse om omfanget af adgangsforpligtelsen for TDC, der er en udbyder med en stærk markedsposition på engrosmarkedet for fibernetværk.

Dommen udvider TDC’s adgangsforpligtelse, så TDC ikke blot skal give andre operatører adgang til fibernettet, herunder eksisterende stikledninger til slutbrugerne, men også skal etablere stikledninger fra fibernettet til slutbrugerne på op til 30 meter, når andre udbydere anmoder herom.

Sagen kort: TDC pålagt forpligtigelser
I 2009 købte TDC DONG Energys fibernet. Købet gjorde TDC til en udbyder med en stærk markedsposition på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger via fibernetforbindelser.

Som følge af TDC’s stærke markedsposition på dette marked pålagde IT- og Telestyrelsen i november 2010 TDC at etablere stikledninger fra TDC’s fiberinfrastruktur til slutbrugeren, forudsat at det ikke ville kræve en graveindsats på over 30 meter. Det skete efter anmodning fra en konkurrerende udbyder.

TDC gjorde imidlertid gældende, at forpligtelsen til at etablere stikledninger til fibernettet indebar en forpligtelse til at etablere ny infrastruktur, selv om begrebet ”adgang” i adgangsdirektivet ifølge TDC ikke omfattede en sådan forpligtelse, og at dette heller ikke var proportionalt.

EU-Domstolen definerer ”adgang”
Sagen blev bragt for EU-Domstolen, som vurderede, at begrebet ”adgang” omfatter gennemførelse af indretninger, der gør det muligt at stille faciliteter og/eller tjenester til rådighed for en anden virksomhed med henblik på udbud af elektroniske kommunikationstjenester.

EU-Domstolen vurderede også, at etablering af stikledninger mellem fordelingspunktet i et ”accessnet” og ”nettermineringspunktet” hos slutbrugeren er omfattet af begrebet adgang.

EU-Domstolen hæftede sig ved den særlige måde, som fibernettet er opbygget på, der giver TDC en konkurrencemæssig fordel i forhold til at hverve kunder på detailniveau. En forpligtelse til at etablere stikledninger er en nødvendig forudsætning for, at de øvrige udbydere kan erhverve slutkunder til fiberløsninger i lige konkurrence med TDC i de områder, hvor TDC har rullet fiber ud, men endnu ikke har tilsluttet slutkunden til den klarlagte fiber. Fibernettet adskiller sig dermed væsentligt fra både kobbernettet og kabel-tv-net, fordi fibernettet er et net under etablering og – modsat kobbernettet og kabel-tv - ikke lægges helt ind til slutkundens ejendom.

Derudover konkluderede EU-Domstolen, at forpligtelsen til at etablere stikledninger har karakter af en nødvendig teknisk tilpasning af TDC's eksisterende fibernet med henblik på at håndtere en konkret efterspørgsel fra en konkurrerende udbyder.

Det er nu op til Østre Landsret at vurdere, om forpligtelsen konkret er proportional og berettiget i lyset af konkurrencesituationen.

Endelig fastslog EU-Domstolen, at de nationale tilsynsmyndigheder skal tage hensyn til blandt andet startinvesteringer, som TDC har foretaget, og at der findes et system for priskontrol, der gør det muligt for TDC at få dækket installationsomkostningerne.

Om Adgangsdirektivet
Direktiv 2002/19 (”Adgangsdirektivet”) om adgang til elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter sikrer en udbyders ret til at anvende telekommunikationsinfrastrukturen hos udbydere med en stærk markedsposition på det relevante marked. Direktivet er implementeret i dansk ret ved Teleloven (nr. 169 af 3. marts 2011 med senere ændringer). 

Formålet er at fremme et velfungerende og innovationspræget marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til gavn for slutbrugerne. Erhvervsstyrelsen (tidligere IT- og Telestyrelsen) overvåger konkurrencesituationen på det danske telemarked.

Vil du vide mere?
Du kan læse hele afgørelsen fra EU-Domstolen her.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvad udvidelsen af adgangsforpligtelsen kan betyde for din virksomhed.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik