• Faglig nyhed
 • 02. juli 2014

Ingen fuldstændig afklaring på proceduren ved returnering af online-køb

Nyt notat fra Forbrugerombudsmanden skaber (desværre) ikke fuld klarhed over beregning af værdiforringelse ved returnering af brugte varer købt online.

Forbrugerombudsmanden har efter drøftelser med e-handelsbranchen og Forbrugerrådet udsendt et notat, der indeholder en forståelse af, hvordan forbrugere hæfter for værdiforringelse ved returnering af brugte varer i henhold til de nye regler i forbrugeraftaleloven, der trådte i kraft 13. juni 2014.

I notatet udtaler Forbrugerombudsmanden, at en forbruger – uden at forbrugeren skal bære en eventuel værdiforringelse i relation til udnyttelse af fortrydelsesretten - må bruge/prøve en vare købt online på samme måde, som forbrugeren ville have kunnet i en fysisk forretning. Det er imidlertid forskelligt fra varetype til varetype og fra butik til butik, i hvilket omfang forbrugeren må prøve/bruge varen i en fysisk butik, og det vil dermed i praksis ofte være uklart, hvornår en erhvervsdrivende er berettiget til fratrække værdiforringelsen ved forbrugerens udnyttelse af sin fortrydelsesret. 

Selve værdiforringelsen ved forbrugerens returnering af brugte varer skal ifølge Forbrugerombudsmanden beregnes ud fra forskellen mellem varens salgspris og den markedspris, som varen herefter har. Markedsprisen skal ifølge Forbrugerombudsmanden notat opgøres som varens detailpris, og der skal ikke tages hensyn til prisniveauet i salg mellem erhvervsdrivende eller ved salg mellem forbrugere.

Endvidere udtaler Forbrugerombudsmanden i notatet, at den erhvervsdrivende i visse tilfælde har pligt til at klargøre og istandsætte brugte, returnerede vare.

I nogle tilfælde kan klargøring og eventuel istandsættelse af den brugte vareudgøre værdiforringelsen. Der bør dog ikke ske klargøring og istandsættelse, hvis omkostningerne forbundet hermed overstiger værdiforøgelsen.

Notatet forholder sig desværre ikke til den virkelige udfordring for de erhvervsdrivende. Nemlig, hvordan den erhvervsdrivende skal vurdere og beregne værdiforringelsen, hvis forbrugeren returnerer brugte varer. I den henseende giver notatet ikke anden vejleding end, hvad der følger af lovbemærkningerne, og den erhvervsdrivende er fortsat nødt til at foretage en konkret vurdering fra sag til sag ud fra markedsprisen for varen  i den aktuelle pågældende stand.

Den praktiske implementering af reglerne i den nye forbrugeraftalelov har derfor fortsat en række uklarheder, som må finde sin løsning gennem kommende retspraksis. Disse uklarheder bør man som erhvervsdrivende forsøge at gardere sig imod bedst muligt gennem formuleringen af sine handelsbetingelser og kommunikation med forbrugerne.

Såfremt du har spørgsmål til de nye regler for forbrugeres fortrydelsesret ved køb af varer online, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister i e-handel.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik