• Faglig nyhed
 • 16. januar 2014

Ægteskab på dødsleje kunne ikke omstødes

Østre Landsret har ved dom fastslået, at 87-årig, der af flere læger blev vurderet som svært dement, på sit dødsleje gyldigt kunne indgå ægteskab med sin kæreste gennem 40 år.

Der var ikke var grundlag for at tro, at ægteskabet mellem en 87-årig svært dement mand og hans kæreste gennem 40 år ikke var udtryk for mandens eget ønske og vilje.

Det fastlog Østre Landsret den 16. august 2013 trods Retslægerådets udtalelse om, at mandens dømmekraft var så svært medtaget, at han ikke kunne overskue konsekvenserne af sine handlinger.

Sagen har netop været vist i DR’s dokumentar ”Til døden os skiller” og viser, at der fra politisk side kan være god grund til at se på betingelserne for ægteskab.

Sagen kort
Under en indlæggelse blev den 87-årige mand CT-scannet. Scanningen viste flere blodpropper i hjernen og en blodprop i hjernestammen. Hans tilstand var dermed alvorlig og kunne sammenlignes med såkaldt multi-infarkt demens.

Kort efter scanningen blev manden genindlagt, da han var svær at komme i kontakt med. Nogle uger efter indlæggelsen vågnede han op og gav udtryk for, at han gerne ville indgå ægteskab med sin kæreste gennem de seneste ca. 40 år.

Parterne havde aldrig boet sammen og havde ingen børn sammen, men hver havde børn fra tidligere forhold.

Læger og psykiatere vurderede efter samtaler med manden, at han var habil. Der blev derfor foretaget en nødvielse. Manden døde ca. tre uger efter nødvielsen.

Mandens datter anlagde retssag med påstand om, at ægteskabet skulle omstødes eller erklæres ugyldig.

Sagen blev forelagt Retslægerådet, der udtalte, at mandens dømmekraft var så svært beskadiget, at han ikke kunne overskue konsekvenserne af sine handlinger.

Retten kom frem til, at ægteskabet ikke kunne omstødes, og at det efter vidneforklaringer fra ægtefællen, præsten, en læge og en sygeplejerske ikke var ugyldigt, da der ikke var grundlag for at antage, at ægteskabet ikke var et udtryk for mandens vilje.

I henhold til ægteskabsloven er betingelserne for at indgå ægteskab alene, at vielsen sker for en myndighed, der efter loven kan foretage vielser, at parterne skal møde personligt og samtidig, og på spørgsmål fra vielsesmyndigheden erklære, at de vil ægte hinanden, hvorefter vielsesmyndigheden skal forkynde for dem, at de er ægtefolk.

Udvidelse af betingelser for ægteskab
I den pågældende sag var betingelserne for at indgå ægteskab i henhold til ægteskabsloven opfyldt.

Fra politisk side kan det derfor overvejes, om disse betingelser bør udvides, således at der stilles strengere krav til vielser/nødvielser. Alternativt kunne det vedtages lovmæssigt, at reglerne om mulighed for skævdeling ved kortvarige ægteskaber tilsvarende skulle finde anvendelse i sager om skifte af fællesbo ved død.

(Østre Landsrets dom af 16. august 2013 i anke, 1. afd. nr. B-237-12)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik