• Faglig nyhed
 • 09. december 2014

Udkast til Danmarks første udbudslov i høring

Ophævelse af sondringen mellem A- og B-ydelser samt pligt til tidligere offentliggørelse af udbudsmaterialet. Det er bare et par af de ændringer, som lovforslaget til udbudsloven vil medføre i forhold til de nuværende regler.

Den 5. december 2014 sendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et udkast til Danmarks første udbudslov i offentlig høring. Lovforslaget vil indebære en række ændringer af de gældende regler i udbudsdirektivet.

Lovforslagets væsentligste ændringer er: 

 • Ophævelse af sondringen mellem bilag IIA og IIB-tjenesteydelser
 • Annonceringspligten i tilbudsloven ophæves
 • Der indføres en udvidet adgang til at anvende proceduren udbud med forhandling
 • Forudgående pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet
 • Tidspunktet for offentliggørelse af udbudsmaterialet ændres
 • Egnethedskravet til økonomisk formåen ændres. 

Ophævelse af sondringen mellem bilag IIA og IIB
Udbudsdirektivet, som ligger til grund for udbudsloven, ophæver sondringen mellem udbudspligtige bilag IIA-tjenesteydelser og ikke-udbudspligtige bilag IIB-tjenesteydelser. 

Det betyder, at en række tjenesteydelser fremover helt bliver undtaget fra udbudspligten, mens andre tjenesteydelser vil blive fuldt udbudspligtige. Det bliver til gengæld efter lempeligere regler. 

I praksis betyder det blandt andet, at en række juridiske tjenesteydelser undtages fra udbudslovens anvendelsesområde.

Annonceringspligten i tilbudsloven ophæves
Annonceringspligten ophæves. Det betyder, at ordregiver ikke længere vil være forpligtet til at annoncere kontrakter uden grænseoverskridende interesse. 

Udvidet adgang til at anvende proceduren ”udbud med forhandling”
Anvendelsesområdet for udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog harmoniseres. 

Dermed bliver det nemmere at anvende proceduren udbud med forhandling. Udbudsproceduren vil for eksempel kunne anvendes, hvis ordregiver ikke er i stand til at fastlægge de krav, der kan opfylde dennes behov. 

Forudgående pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet
Ordregiver får pligt til at fremlægge evalueringsmetoden allerede i udbudsmaterialet. 

Forslaget, der skal medvirke til at skabe en større grad af gennemsigtighed under udbuddet, indebærer, at metoden skal angives. Det skal samtidig beskrives, hvad der får betydning i vurderingen af de indkomne tilbud. 

Tidspunktet for offentliggørelse af udbudsmaterialet
Allerede når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres, skal der være fuld, fri og elektronisk adgang til udbudsmaterialet. 

Det betyder, at en ordregiver, der anvender et begrænset udbud, ikke længere får mulighed for at udarbejde udbudsbetingelserne, under prækvalifikationen. Dette må antages at få meget betydelige praktiske konsekvenser. 

Egnethedskravet økonomisk formåen
Fremover kan ordregiver maksimalt stille krav om, at tilbudsgivers omsætning er dobbelt så høj som kontraktværdien. Formålet med dette er at fremme små- og mellemstore virksomheders deltagelse i udbuddene. 

Kun undtagelsesvist, hvor der er særlige risici forbundet med arbejdet eller ydelsen, kan der kræves en højere omsætning.

Link til lovforslaget.

Link til den samlede rapport fra udbudslovsudvalget.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik