• Faglig nyhed
 • 30. april 2014

7. udbudsrunde i Nordsøen offentliggjort

Energistyrelsen har offentliggjort vilkårene for udbuddet af nye kulbrintekoncessioner i den 7. udbudsrunde i Nordsøen. Interesserede selskaber skal ansøge senest den 20. oktober 2014. 

Energistyrelsen har offentliggjort vilkårene for udbuddet af nye områder til efterforskning og indvinding af olie og gas i Nordsøen. De udbudte områder ligger i Centralgraven og i områderne øst for den.

Energistyrelsen oplyser, at der for fremtiden vil blive holdt udbudsrunder med et års interval beregnet fra afslutningen af den 7. udbudsrunde. Baggrunden er, at forudsigeligheden omkring nye udbudsrunder dermed bliver større, hvilket virksomheder bedre kan indrette sig efter.

Vilkår for den 7. udbudsrunde
De foreslåede økonomiske vilkår for den 7. udbudsrunde er de samme som i den 6. udbudsrunde. Det betyder blandt andet, at koncessionshavere skal betale dansk selskabs- og kulbrinteskat på henholdsvis 25 procent og 52 procent.

Koncessionerne tildeles for en efterforskningsperiode på 6 år med ret til en 30-årig forlængelse for de felter, hvor indvinding af olie eller gas påbegyndes. Koncessionerne betinges af, at deltagerne i samme koncession indgår en joint operating agreement.

Det er også et vilkår, at Nordsøfonden deltager i de nye koncessioner på statens vegne med en andel på 20 procent. Olie- og gasselskabernes deltagelse udgør dermed 80 procent af hver koncession.

De selskaber, der får tildelt en koncession, skal inden for 30 dage stille en garanti for opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til koncessionen over for Energistyrelsen.

Modeldokumenter offentliggjort
Energistyrelsen har offentliggjort dokumenterne modeltilladelse, model joint operating agreement (herunder appendiks A (accounting procedure)) og modelgaranti. Modeltilladelsen er stort set identisk med modeltilladelsen fra den 6. udbudsrunde, mens model joint operating agreement stort set identisk er med Energistyrelsens model joint operating agreement fra februar 2009.

Modelgaranti præciseret
Modelgarantien er imidlertid præciseret og ændret på en del punkter i forhold til den modelgaranti, som Energistyrelsen tidligere har offentliggjort på sin hjemmeside.  Der er blandt andet indsat nye bestemmelser om:

 • Opfyldelse af krav i henhold til garantien
 • Regres og sikkerhedsstillelse
 • Garantens økonomiske kapacitet
 • Overdragelse eller transport af garantien.

Udvælgelseskriterier
Ansøgere vil blive bedømt og udvalgt efter de kriterier, der fremgår af undergrundslovens § 12 a, stk. 1. Kriterierne drejer sig om:

 • Ansøgerens sagkundskab
 • Ansøgerens økonomiske baggrund
 • Kvaliteten og omfanget af ansøgerens erklærede arbejdsprogram og efterforsknings- og indvindingsarbejder.

Der vil ved vurderingen af tildeling af koncessioner også blive lagt vægt på, hvordan ansøgerne tidligere har udøvet deres virksomhed under lignende koncessioner.

Deadline 20. oktober 2014
Interesserede selskaber skal sende deres ansøgning om kulbrintekoncessioner på de udbudte områder, så Energistyrelsen har den senest den 20. oktober 2014. Ansøgningsgebyret er 25.000 kroner.

Kulbrintekoncessionerne forventes at blive tildelt i starten af 2015.

Vi rådgiver om kulbrintekoncessioner, undergrundsloven og udbudsvilkår
Bech-Bruun har rådgivet flere selskaber i forbindelse med ansøgninger om kulbrintekoncessioner, både ved udbudsrunder og åben dør-processen. Vi har derfor et solidt grundlag for at rådgive om den syvende udbudsrunde og om de krav, ansøgere skal opfylde i forhold til undergrundsloven og udbudsvilkårene.

Læs Energistyrelsens pressemeddelelse
Se de udbudte områder.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik