• Faglig nyhed
 • 25. september 2013

Ægtefællebidrag som skattefrit engangsbeløb

Affindelsessum kan betales skattefrit til tidligere ægtefælle, hvis beløbet svarer til en kapitalisering af det årligt fastsatte ægtefællebidrag. Det fremgår af et nyt, bindende svar fra SKAT.

Ægtefællebidrag er normalt skattepligtig indkomst for modtageren, mens den ægtefælle, som betaler bidraget, har fradrag for betalingerne.

Bliver der i stedet for løbende ægtefællebidrag betalt et engangsbeløb som affindelsessum, der svarer til en kapitalisering af det årlige ægtefællebidrag, er beløbet derimod skattefrit.

Det fremgår af et bindende svar fra SKAT, som blev offentliggjort den 2. september 2013 med udgangspunk i SKAT’s juridiske vejledning, 2013-1, afsnit C.A.8.5.1.

Især fordel for modtager
Med SKAT’s præcisering af de gældende regler på området for beskatning af ægtefællebidrag, understreges det, at det er muligt for ægtefæller at aftale, at den ene ægtefælle modtager en samlet sum i stedet for et løbende ægtefællebidrag.

For den ægtefælle, som betaler ægtefællebidraget, er det ikke nødvendigvis en fordel at betale en affindelsessum, da vedkommende dermed ikke får fradrag for sin betaling.

Det kan dog være en betydelig fordel for modtagerægtefællen at få en affindelsessum i stedet for et løbende månedligt bidrag, eftersom modtageren – foruden at råde over det samlede beløb på en gang – sparer den skat, der skulle have været betalt af et månedligt ægtefællebidrag.

Samlet set får parterne desuden en endelig afklaring på bidragsforpligtelsen ved en affindelsessum. Dermed er partnerne ikke bundet af den usikkerhed, der kan være forbundet med et løbende bidrag, hvis indkomstforholdene ændrer sig hos de tidligere ægtefæller.

Spørgsmålet til SKAT
Spørgsmålet, der lå til grund for det bindende svar fra SKAT, var, om skattepligt og fradragsret for ægtefællebidrag kunne fraviges ved en kapitalisering af ægtefællebidraget i form af engangsbetaling af en affindelsessum.

I den pågældende sag ønskede parterne i forbindelse med deres skilsmisse at aftale, at manden skulle betale en affindelsessum til sin tidligere ægtefælle til fuld og endelig afgørelse for bidragsforpligtigelsen.

Affindelsessummen skulle dække både forfaldent, men ikke betalt bidrag, og fremtidigt ægtefællebidrag.

I forbindelse med parternes separation havde de aftalt, at manden skulle betale tidsubegrænset ægtefællebidrag til hustruen. Affindelsessummen blev beregnet til seks millioner kroner ud fra en betragtning om, hvad der allerede skyldtes i bidrag, og hvor gammel hustruen statistisk måtte forventes at blive.

SKAT bekræftede spørgsmålet om, at affindelsessummen var skattefri for modtageren, og at den ikke kunne fradrages hos betaleren.

Begrundelsen for SKAT’s svar var, at der var tale om en kapitalisering af en konkret bidragsforpligtigelse, og at beløbet blev betalt til fuld og endelig afgørelse. Det er ifølge SKAT ikke en betingelse for skattefriheden, at beløbet betales på en gang. Beløbet kan derfor godt betales i rater.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik