• Faglig nyhed
 • 20. september 2013

Korte positioner skal indberettes rettidigt

Finanstilsynet har givet et udenlandsk selskab en påtale for at have indberettet en kort position i finansielle instrumenter en uge for sent.

I en ny afgørelse fra Finanstilsynet har et udenlandsk selskab fået en påtale, fordi selskabet for sent indberettede en kort position i henhold til short selling-forordningen.

Short selling er salg af et værdipapir, som sælgeren ikke ejer på tidspunktet, hvor salgsaftalen indgås. Ved den type handler skal nettopositionen opgøres ved midnat på den handelsdag, hvor positionen er opnået. Indberetning af korte positioner, som falder under eller når visse tærskelværdier, skal ske senest klokken 15.30 den følgende handelsdag via Finanstilsynets elektroniske database for selskabsmeddelelser ved brug af brugernavn og password.

I det konkrete tilfælde var datoen for den korte position fredag. Fristen for indberetning var derfor den efterfølgende mandag klokken 15.30. Indberetningen skete imidlertid først en uge senere.

Det udenlandske selskab forklarede, at den sene indberetning skyldtes en misforståelse af, hvilken myndighed der var den kompetente for indberetningen. Det afholdt dog ikke Finanstilsynet fra at give selskabet en påtale.

Reglerne om korte positioner
Reglerne om short selling følger af forordning nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps.

Ifølge reglerne skal korte positioner på 0,2 procent af den udstedte selskabskapital i et selskab, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet i Danmark, indberettes til Finanstilsynet. Efterfølgende ændringer på hver 0,1 procent derover skal indberettes, indtil den korte position kommer under 0,2 procent.

Er der tale om aktier, skal der ske offentliggørelse af korte positioner på 0,5 procent af den udstedte selskabskapital samt alle efterfølgende ændringer på 0,1 procent, indtil den korte position kommer under 0,5 procent.

En position anses for at være kort, ved:

 • short selling af en aktie eller af et gældsinstrument, der er udstedt af en statslig udsteder
 • indgåelse af en transaktion relateret til et andet finansielt instrument, hvor en virkning af transaktionen er at give vedkommende, der indgår den pågældende transaktion, en økonomisk fordel i tilfælde af en stigning i kursen eller værdien af aktien eller gældsinstrumentet.

Bekendtgørelse nr. 86 af 30. januar 2013 giver desuden mulighed for, at overtrædelse af en række af bestemmelserne i shortselling-forordningen kan sanktioneres med bøde.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik