• Faglig nyhed
 • 03. oktober 2013

Stramning på vej for navneløse reklamer

Højesteret frikendte i april 2013 Post Danmark i en sag om reklamer, som blev omdelt via ”MED RUNDT”-omslaget. Som reaktion har Forbrugerombudsmanden nu vedtaget en stramning på området, der træder i kraft den 1. januar 2014.

For mange danske virksomheder er fysiske reklamer og andre tryksager stadig et vigtigt redskab, når gode tilbud skal markedsføres. Derudover er der den fordel, at fysiske forsendelser – i modsætning til de elektroniske – ikke kræver forudgående samtykke fra modtageren.

Udfordringen er dog, at forbrugere har muligheden for aktivt at frabede sig reklamer, som er henvendt til dem med navns nævnelse, via den såkaldte Robinsonlisten, som administreres af CPR-registret. Derudover kan forbrugere via den meget udbredte ”Reklamer – nej tak”-ordning undgå adresseløse forsendelser, også kaldet reklamefyld.

På baggrund af disse to regelsæt begyndte Post Danmark dog for nogle år siden at udbyde en tredje løsningsmodel, hvor reklamematerialet bliver lagt i et adresseret men navneløst omslag med navnet ”MED RUNDT”. Post Danmarks synspunkt var, at omslaget hverken var omfattet af reglerne om adresseløse forsendelser eller personlige henvendelser. Forbrugerombudsmanden mente til gengæld, at omslaget skulle sidestilles med personlige henvendelser, og at ”MED RUNDT” derfor var en ulovlig omgåelse af Robinsonlisten. 

Spørgsmålet om omslagets lovlighed skulle gennem to instanser, inden Højesteret i april frikendte Post Danmark. Vejen var dermed banet for en mere liberal fortolkning af reglerne på området for fysiske reklamer.

Stramning af reglerne
Efter afgørelsen i Højesteret besluttede Forbrugerombudsmanden sig for at lukke hullet i lovgivningen ved at ændre på den eksisterende ”Reklamer – nej tak”-ordning.

Efter forhandlinger med flere forskellige interessenter på området, herunder blandt andre forbrugerorganisationer, distributører og annoncører, har Forbrugerombudsmanden den 1. oktober 2013 offentliggjort en ændring, som betyder, at reklamer med adresse men uden navn fra årsskiftet også vil være omfattet af ”Reklamer – nej tak”-ordningen. Fra den 1. januar 2014 vil det dermed ikke længere være lovligt at lægge ”MED RUNDT”-omslaget, eller lignende forsendelser, i postkasser, som er markeret med et ”Reklamer – nej tak”-klistermærke.

Ansvaret for at overholde ordningen hviler på omdeleren. Afsenderen af reklamematerialet undgår dermed at skulle kontrollere modtagerlisten, inden materialet sendes ud.

Vælger man derimod som erhvervsdrivende at sende breve med reklamemateriale direkte til navngivne fysiske personer, skal man som hidtil sikre sig, at modtageren ikke står anført på Robinsonlisten.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik