• Faglig nyhed
 • 24. oktober 2013

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser sendt i høring

Hvis et selskab udarbejder og aflægger årsrapport på engelsk, skal offentliggørelsen af årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapport også ske på engelsk. Det fremgår af bekendtgørelsen, som Finanstilsynet har sendt i høring.

Ifølge den ændrede bekendtgørelse skal årsrapporter, halvårsrapporter og kvartalsrapporter offentliggøres på engelsk, hvis generalforsamlingen eller tilsvarende kompetent selskabsorgan beslutter, at årsrapporten skal udarbejdes og aflægges på engelsk, eller hvis det fremgår af udstederens vedtægter eller tilsvarende dokument.

Ændringen af bekendtgørelsen, som finder anvendelse for udstedere af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, sker som konsekvens af et lovforslag om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (L 23).

Generalforsamlingen i et selskab kan efter lovforslaget beslutte med simpelt flertal, at årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk.

Øvrige oplysninger på dansk
Der er tale om en ændring til det gældende krav om, at offentliggørelse af alle oplysninger skal ske på dansk, når udstederen har hjemland i Danmark, og når udstederens værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked her i landet.

Øvrige oplysninger skal fortsat offentliggøres på dansk.

Der er høringsfrist den 11. november 2013. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2014.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik