• Faglig nyhed
 • 07. november 2013

Ny aftale om refinansieringsrisikoen på realkreditmarkedet

Lovpligtig forlængelse af løbetid, som i særlige situationer skal gælde for realkreditobligationer med kortere løbetid end de bagvedliggende lån. Det er forslaget til en fremtidssikring af den danske realkreditmodel fra en arbejdsgruppe nedsat af regeringen med deltagelse af Nationalbanken og Finanstilsynet.

Realkreditmarkedet har i den seneste tid været under forandring som følge af en række stramninger af reglerne fra ratingbureauerne og EU på området for rentetilpasningslån, CITA-baserede lån og lignende.

En arbejdsgruppe bestående af regeringen, Nationalbanken og Finanstilsynet er netop fremkommet med en løsning, der skal fjerne refinansieringsrisikoen fra realkreditinstitutterne og være med til fremadrettet at sikre den danske realkreditmodel.

Arbejdsgruppen stiller forslag om, at der indføres en lovpligtig løbetidsforlængelse, som i særlige situationer skal gælde for realkreditobligationer med kortere løbetid end de bagvedliggende lån.

I praksis vil lovkravet omfatte rentetilpasningslån, CITA-baserede lån og lignende.

Den lovpligtige løbetidsforlængelse vil blive effektueret, hvis:

 • renten i forbindelse med refinansiering bliver mere end fem procentpoint højere end kuponen på den obligation, der skal refinansieres, eller
 • obligationen ikke kan sælges, og auktionen derfor fejler.

Konsekvenser af forlænget løbetid
Forlængelsen af løbetiden medfører, at de bagvedliggende obligationer bliver omdannet til lange, konverterbare obligationer med renten på det oprindelige lån tillagt fem procentpoint, svarende til de mest sikre, fastforrentede lånetyper på markedet.

Modellen medfører, at refinansieringsrisikoen flyttes fra realkreditinstitutterne og låntager og over på investorerne.

I et eksempel, hvor renten på et CITA-baseret lån i forbindelse med refinansiering stiger mere end fem procentpoint, medfører modellen, at låntager bliver forpligtet over for investor i for eksempel en 30-årig periode frem for den oprindeligt aftalte periode på tre år.

Det understreges dog af arbejdsgruppen, at risikoen for, at den lovpligtige løbetidsforlængelse effektueres, vurderes at ville være minimal. Det skyldes, at en rentestigning på mere end fem procentpoint er meget usædvanlig, og at en refinansieringsauktion aldrig er fejlet i dansk realkredit.

Regeringen vil på baggrund af arbejdsgruppens overvejelser fremsætte et lovforslag, og det er ifølge Erhvervs- og Vækstministeriet hensigten, at lovændringen skal træde i kraft pr. 1. januar 2014.

Lovændringen forventes at skulle gælde både i forbindelse med optagelse af nye realkreditlån og ved refinansiering af lån optaget inden 1. januar 2014. Loven vil ikke finde anvendelse på refinansiering gennemført før ikrafttrædelsesdatoen.

Ratingbureauerne har endnu ikke kommenteret endeligt på forslaget, men det forventes, at oplægget vil imødekomme den kritik, der har været på realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko, så de velkendte boliglån også vil kunne benyttes i fremtiden.

Fakta om CITA-baserede lån
CITA-baserede lån er boliglån med en variabel rente, der justeres hvert halve år.

Bag lånet ligger treårige obligationer med reference til den nye CITA-rente, som til forskel fra den tidligere CIBOR-rente er baseret på reelle renteswap-handler mellem bankerne.

Netop den korte rentetilpasningsperiode medfører en større refinansieringsrisiko.

 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik