• Faglig nyhed
 • 15. marts 2013

Ny rapport om identifikation, krav og krisehåndtering af SIFI’er

Erhvervs- og Vækstministeren har den 14. marts 2013 fremlagt en ny rapport udarbejdet af udvalget om systemisk vigtige finansielle institutter (på engelsk: Systemically Important Financial Institutions, "SIFI’er") i Danmark. Rapporten indleder et politisk arbejde med udarbejdelse af nye lovregler om identifikation af SIFI’er, som skal pålægges nye skærpede krav, og indførelsen af supplerende krisehåndteringsværktøjer.

Udvalget blev nedsat af Erhvervs- og Vækstministeren den 12. januar 2012 på baggrund af Bankpakke 4. Rapporten skal ifølge udvalget ses i sammenhæng med de europæiske tiltag på området, specielt kapitalkravsdirektivet (CRD4) og muligheden for et fælles EU-tilsyn.

SIFI’er er blevet defineret som finansielle institutioner, hvis ukontrollerede konkurs vil medføre væsentlige forstyrrelser i det finansielle system og i realøkonomien. Udvalget er kommet med en række anbefalinger, som skal sikre, at risikoen mindskes for, at de systemisk vigtige institutter bliver nødlidende. Samtidig indføres krav til etablering af genopretnings- og krisehåndteringsplaner, og der introduceres en række værktøjer, som begrænser skadevirkningen, hvis et institut alligevel skulle blive nødlidende.

Hovedelementerne i udvalgets anbefalinger er følgende:

Identifikation af SIFI’er
SIFI’er skal identificeres på koncernniveau -  i første omgang baseret på et størrelseskriterium. Vurderingen skal ske på grundlag af (i) størrelsen af udlån i forhold til sektorens samlede udlån (5 %), (ii) størrelsen af indlån i forhold til sektorens samlede indlån (5 %) og (iii) størrelsen af balancen i forhold til BNP (10 %). Såfremt en af de tre indikatorer opfyldes, er der tale om en SIFI i Danmark.

Ifølge udvalget bør man også kunne inddrage et kvalitativt element ud fra et kriterium for substituerbarhed. Udpegningen skal ifølge udvalget ske af Finanstilsynet og med årlig revurdering.

Krav til SIFI’er
De systemisk vigtige institutter bør ifølge udvalget pålægges skærpede kapitalkrav. Ifølge udvalget bør kapitalkravet sættes til 1-3,5 % af de risikovægtede poster afhængig af institutternes systemiske vigtighed.

Rapporten behandler derudover muligheden for krav om:

 • Etablering af en krisehåndteringsbuffer, bestående af gæld der kan konverteres eller nedskrives, på 5 % af de risikovægtede poster
 • Likviditetskrav
 • Krav om genopretnings- og krisehåndteringsplaner. Genopretningsplanen skal godkendes af Finanstilsynet. Det anbefales, at der oprettes en krisehåndteringsmyndighed
 • God selskabsledelse, blandt andet fit & proper- krav for ledende medarbejdere i en SIFI
 • Krav om styrket tilsyn. Finanstilsynets involvering øges

Krisehåndtering
Med den nuværende afviklingsordning skal finansielle institutter, som ikke opfylder SIFI-definitionen, afvikles ved brud på 8 %-solvenskravet (egentlig kernekapital og supplerende kapital) mens udvalget anbefaler, at krisehåndtering allerede skal indledes for SIFI’er ved brud på et solvenskrav på 10,125 % (krav om egentlig kernekapital på 4,5 %, et mindre direktivbestemt tillæg og krisehåndteringsbufferen på 5 %). Det foreslås, at reglerne om krisehåndtering gøres tvungne modsat bankpakkerne, som har været baseret på frivillighed.

Forslagene til de supplerende krisehåndteringsværktøjer omfatter:

 • Mulighed for etablering af en bridgebank (statsligt overgangsinstitut)
 • Salg af aktiver
 • Gældsnedskrivning
 • Gældskonvertering
 • Konvertering af krisehåndteringsbuffer

Rapporten er nu sendt i offentlig høring med svarfrist den 19. april 2013. Erhvervs- og Vækstministeren forventer politiske forhandlinger i foråret.

Det er udvalgets opfattelse, at reglerne skal være så omkostningseffektive som muligt, hvorfor der anbefales overgangsordninger og længere indfasningsperioder i overensstemmelse med den EU-retlige regulering på området.

Læs rapporten i sin fulde længde på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik