• Faglig nyhed
 • 21. maj 2013

Vanskeligt at få sagsomkostninger dækket ved ægtefællebodeling

Efter den nye ægtefælleskiftelov skal der meget til, før den ene ægtefælle i en bodelingssag pålægges at betale den anden ægtefælles sagsomkostninger.

Med virkning fra den 1. marts 2012 trådte den nye ægtefælleskiftelov i kraft. Ifølge lovens § 43 er det muligt for skifteretten at pålægge den ene ægtefælle at erstatte den anden ægtefælles sagsomkostninger, hvis ganske særlige grunde taler for det. Af noterne til lovbestemmelsen fremgår det, at bestemmelsen anvendes i de ganske særlige tilfælde, hvor den ene ægtefælle har været nødt til at få advokatbistand i sagen.

En nylig dom bekræfter, at det vitterligt kræver ganske særlige omstændigheder at få rettens ord for, at ens ægtefælle skal betale alle sagsomkostninger i en bodelingssag.

I den pågældende sag havde manden bedt skifteretten om bistand med deling af parternes fællesbo. Hustruen krævede sagen afvist, da hun gjorde gældende, at fællesboet var delt. Skifteretten gav hende medhold i dette. Hustruen krævede herefter, at manden skulle betale hendes omkostninger til advokat, hvilket skifteretten afviste at pålægge ham. Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse. På trods af, at hustruen fik medhold i sit krav om afvisning af bodelingssagen, som hendes mand havde anlagt, skulle hun selv betale udgifterne til sin advokat. 

Loven giver kun i ganske særlige tilfælde mulighed for, at den ene ægtefælle skal erstatte den anden ægtefælles omkostninger til advokat.

Fortsat stort behov for juridisk bistand
Med den nye ægtefælleskiftelov er det blevet mindre omkostningstungt og mere reguleret at få skifterettens hjælp til bodelingen. Lovgiver har i forarbejdet til loven ønsket at gøre det muligt for ægtefæller at få fællesboet delt gennem skifteretten uden bistand fra en advokat.

Med den nye ægtefælleskiftelov har lovgiver forudsat, at parterne kun i begrænset omfang får brug for advokatbistand. I praksis søger mange ægtefæller dog fortsat rådgivning hos en advokat under det offentlige skifte, blandt andet rådgivning om deres juridiske retsstilling. Disse ægtefæller skal være opmærksomme på, at de selv skal betale for egen advokat, da det kun er i ganske særlige tilfælde, at den anden ægtefælle kan blive pålagt at bære denne udgift, hvilket afgørelsen understøtter.

 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik