• Faglig nyhed
 • 23. maj 2013

Statsstøtte: skal den økonomiske fordel svare til statens støttemidler?

I en principiel dom slår EU-Domstolen fast, at der kan være tale om statsstøtte, selvom den økonomiske fordel, en virksomhed opnår, ikke svarer til statens brug af statsmidler.

Statsstøtte forudsætter, at en virksomhed tildeles en økonomisk fordel ved hjælp af statsmidler. I sin dom fra den 19. marts 2013 slår EU-Domstolen imidlertid fast, at der ikke kan stilles krav om, at den økonomiske fordel til virksomheden skal svare til statens brug af statsmidler. Dommen er principiel, fordi EU-Domstolen udtaler sig om sammenhængen mellem to grundlæggende betingelser indenfor statsstøtteretten.

France Télécom var tilbage i 2002 i finansielle problemer. De franske myndigheder gav i den forbindelse en række offentlige erklæringer om, at staten ville hjælpe selskabet, hvis det blev nødvendigt. Den franske stat tilbød desuden at yde et aktionærlån på 9 mia. euro.

EU-Kommissionen fandt, at det tilbudte aktionærlån i sammenhæng med erklæringerne udgjorde statsstøtte, fordi tilbuddet og erklæringerne forbedrede France Télécoms kreditvurdering og gjorde det muligt at skaffe ekstern finansiering. EU-Retten udtalte imidlertid, at den økonomiske fordel, som en virksomhed opnår ved statsstøtte, skal være snævert forbundet med – og svare til – en formindskelse af statsbudgettet, eller der skal være en tilstrækkelig konkret risiko herfor. Det var ikke tilfældet i sagen, og EU-Retten annullerede derfor EU-Kommissionens beslutning.

EU-Domstolen var dog ikke enig, idet den udtalte, at det ikke er nødvendigt, at formindskelsen i statsbudgettet nøjagtigt svarer til den økonomiske fordel. EU-Domstolen annullerede derfor EU-Rettens dom.

Læs EU-Domstolens dom her

(Domstolens dom af 19. marts 2013 i forenede sager C399/10 P og C-401/10 P, France Télé-com)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik