• Faglig nyhed
 • 16. maj 2013

Persondataloven gælder også for apps

Kun de færreste virksomheder er opmærksomme på at overholde persondataloven og cookie-bekendtgørelsen, når de behandler de mange personoplysninger, der indhentes, når brugerne downloader og anvender apps.

Stadig flere virksomheder udvikler applikationer (apps), som forbrugere og andre interesserede kan installere på deres smartphones og tablets. Og forbrugerne tager godt i mod de små digitale hjælpere, der eksempelvis giver adgang til e-mail og bankkonti, online indkøb, spil og GPS-hjælp. En gennemsnitsbruger har i dag 37 apps på sin smartphone og/eller tablet.

Mange virksomheder er imidlertid ikke opmærksomme på, at persondataloven også gælder, når man udvikler apps og behandler de personoplysninger, forbrugerne afgiver, når de benytter en app.

Klar information til brugeren
Brugeren skal informeres, inden app’en begynder at indsamle personoplysninger. Da mange parter er involverede i behandlingen af personoplysninger i apps, er det vigtigt, at brugeren ved, hvem der er ansvarlig for den enkelte behandling. Brugere skal også informeres, hvis deres personoplysninger bruges af andre parter.

Derudover skal en app angive et formål med at indsamle og behandle personoplysninger. Formålet skal være så velafgrænset og udtømmende, at det kan forstås af en almindelig gennemsnitsbruger uden teknisk indsigt. Eksempelvis må personoplysninger indsamlet i en app, der oplyser om flyankomst- og afgangstider i en lufthavn, ikke kædes sammen med en app fra et luftfartsselskab.

Apps indsamler et hav af personoplysninger
En app indsamler typisk langt flere personoplysninger end en traditionel internetbrowser. Eksempelvis adresseoplysninger (lokationsdata) og data fra enhedens digitale kompas. Mange af de oplysninger, som genereres eller lagres på en smart device, er omfattet af persondatalovens definition på en personoplysning, fx oplysninger om ejeren af enheden, ejerens kontakter/netværk, geografiske position, betalingskortoplysninger, e-mails og billeder.

Ansvaret påhviler alle parter
Der er en lang række parter involveret i at behandle de personoplysninger, som indhentes og lagres på brugerens smart device. Alle parter betragtes som individuelle dataansvarlige i persondatalovens forstand – men de mange aktører og en generel uvidenhed om eller uopmærksomhed på persondataretlige krav blandt app-udviklere forstærker risikoen for, at lovgivningen ikke overholdes.

De mange aktører udgøres blandt andet af:

 

 • App-udviklere – en gennemsnitsbruger har 37 forskellige apps på sin smart device, og de er sandsynligvis udviklet af lige så mange forskellige app-udviklere
 • En lang række tredjeparter i form af kommunikations- og analysefirmaer, der er involveret i den behandling af personoplysninger, som sker i forbindelse med brugen af apps

 

Samtykke
Mange apps er indrettet, så det er muligt at lagre og tilgå oplysninger på brugerens enhed. Det betyder, at reglerne i cookie-bekendtgørelsen også skal overholdes. Brugeren skal med andre ord samtykke til både behandling af personoplysninger og til placering af cookies på sin smartphone eller tablet.

For at være gyldigt skal et samtykke være frivilligt, specifikt og informeret. Brugeren skal have mulighed for enten at acceptere eller afslå behandling af personoplysninger. Brugen skal have en så tilpas mængde information, at han/hun kan træffe en kvalificeret beslutning. Der er ikke gyldigt samtykke, at brugeren blot trykker på en install-knap eller tilslutter sig ”terms and conditions”. Det skal tydeligt angives, hvilken personoplysning eller kategorier af oplysninger, som behandles i app’en.

Når en bruger eksempelvis giver sit samtykke til en vækkeur-app, hvor alarmen slås fra med en verbal kommando, vil brugerens samtykke være begrænset til lydoptagelse af den talehandling, brugeren giver i forbindelse med deaktivering af alarmen. Enhver anden optagelse af lyd er for vidtgående og dermed ulovlig.

Opbevaringsperiode
Opbevaringsperioden afhænger af funktionerne i den enkelte app. En foto-app kan overlade det til brugeren at fastlægge opbevaringsperioden. En navigations-app bør derimod indstilles til kun at lagre oplysninger om de ti seneste besøgte lokationer. Som hovedregel må oplysninger kun opbevares, så længe det er nødvendigt i forhold til app’ens formål.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik