• Faglig nyhed
 • 27. juni 2013

Lav leje var ikke ulovlig statsstøtte

Sø- og Handelsretten har slået fast, at en lejeaftale mellem Tårnby Kommune og Hellers Yachtværft ikke var ulovlig statsstøtte.

Den 18. juni 2013 afsagde Sø- og Handelsretten dom i sagen om en lejeaftale indgået mellem Tårnby Kommune og Hellers Yachtværft om leje af erhvervslokaler i Kastrup Strandpark. Retten slog fast, at lejeaftalen ikke udgjorde ulovlig statsstøtte.

Dommen står i modsætning til Konkurrencerådets afgørelse fra 2010, der slog fast, at lejeaftalen ikke var indgået på markedsvilkår, fordi Tårnby Kommune havde krævet for lav leje. Konkurrencerådet slog på den baggrund fast, at Hellers Yachtværft havde modtaget statsstøtte i strid med konkurrencelovens § 11 a og beordrede Hellers Yachtværft til at betale 80.000 kroner tilbage til Tårnby Kommune.

Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse, og sagen blev herefter indbragt for Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsretten konstaterede, at Tårnby Kommune ikke forud for udlejningen af lejemålet sikrede sig, at den aftalte leje svarede til markedslejen. Det kunne kommunen have gjort ved at foretage et offentligt udbud af lejemålet eller ved at lade en uafhængig vurderingsmand vurdere markedslejen. Sø- og Handelsretten fandt imidlertid, at den aftalte leje lå inden for den økonomiske ramme, som en fornuftig privat udlejer ville indgå på daværende tidspunkt. Derfor havde Hellers Yachtværft ikke opnået en økonomisk fordel.

Retten baserede sin dom på den skønsvurdering, som var blevet indhentet i forbindelse med retssagen, og underkendte dermed den skønsvurdering, som Konkurrencerådet énsidigt havde indhentet i forbindelse med sin afgørelse.

Læs Sø- og Handelsrettens dom af 18. juni 2013

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik