• Faglig nyhed
 • 22. juli 2013

Gode råd om whistleblowing

Whistleblowing har de seneste uger stået højt på dagsordenen, efter den tidligere CIA-agent Edward Snowden har afsløret USA's omfattende overvågning af almindelige borgere over store dele af verden. Afsløringerne har naturligt sat fornyet gang i debatten om big brother-samfundets fordele og ulemper.

Mens de færreste bryder sig om tanken om, at deres private gøren og laden registreres, kan en whistleblower-ordning på arbejdspladsen være et hensigtsmæssigt og effektivt redskab til fortroligt at rapportere alvorlige forseelser eller mistanke om det.

I Danmark har et stigende antal virksomheder de seneste år etableret whistleblower-ordninger for blandt andet at skabe medarbejdertillid og minimere risikoen for ulovligheder og dårlig omtale.

Der er flere vigtige ting at tage i betragtning, når man etablerer en whistleblower-ordning, men et godt udgangspunkt er at overveje:

 1. Hvad skal ordningen dække?
  En whistleblower-ordning bør kun omfatte alvorlige forseelser, for eksempel miljøforurening, alvorlige brud på arbejdssikkerheden, urime­lige konkurrencemetoder, ulovlig regnskabsføring, tyveri, underslæb, bestikkelse, voldelig adfærd og trus­ler mod medarbejdere. Mindre alvorlige forseelser som sam­arbejdsproblemer bør indberet­tes gennem de almindelige kanaler, for eksempel til nærmeste leder eller HR-afdelingen.
 2. Hvem skal ordningen omfatte?
  Både medarbejdere, ledelse og eks­terne forretningsforbindelser kan i princippet foretage indberetninger og blive omfattet af en indberetning. Det er op til den enkelte virksomhed at beslutte.
 3. Bør ordningen outsources til en ekstern samarbejdspartner?
  Det kan øge tilliden til systemet, at det er en uvildig tredjepart, der behandler indberetningerne. Dermed undgås det, at en anmeldelse bliver behand­let af den person, der rapporteres om, eller at sagsbehandleren særbehand­ler de personer, der rapporteres om.
 4. Hvad skal konsekvenserne være for overtrædelser?
  Whisteblower-ordningen skal understøtte virksomhedens personalepolitikker, ”code of conduct” og andre retningslinjer, som virksomhedens medarbejdere og samarbejdspartnere skal efterleve. Det er vigtigt, at konsekvenserne for en overtrædelse er klart defineret.
 5. Hvordan der skal kommunikeres om ordningen? 
  Det er vigtigt, at virksomheder, der indfører en whistleblower-ordning, kommunikerer om det til medarbejderne. Ordningen er en fælles sikring og skal ikke give anledning til utryghed eller andre betænkeligheder. Det er derfor en god ide at tage virksomhedens samarbejdsudvalg med på råd.
 6. Hvad hvis virksomheden har internationale operationer?
  En række danske virksomheder er omfattet af den amerikanske Sarba­nes Oxley Act 2002 (”SOX”), som stil­ler specifikke krav om blandt andet etablering af en whistleblower-ordning. Storbritannien har pr. 1. juli 2011 indført Bribery Act 2010, som ikke blot omfatter virk­somheder med hjemsted i England, men også udenlandske virksomhe­der med tilknytning til Storbritannien. De udenlandske virksomheder, der er omfattede, skal sikre, at de interne forretningsprocedurer og -politikker er tilstræk­kelige for at beskytte mod bestikkelse, for eksempel ved at indføre en whistleblower-ordning.

Anbefalinger for god selskabsledelse
I Danmark er det ikke et lovkrav, at virksomheder skal oprette en whistleblower-ordning. Men Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler i ”Anbefalinger for god selskabsledelse”, at et selskabs øverste ledelse tager stilling til, om virksomheden skal etablere en whistleblower-ordning for at give mulighed for hensigts­mæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom. Desuden stiller det nye EU kapitalkravsdirektiv (CRD IV) krav til en række finansielle virksomheder, heriblandt banker, sparekasser og investeringsforeninger, om at gøre det muligt for ansatte anonymt at melde overtrædelser til tilsynsmyndighederne.

Læs mere om Bech-Bruun’s og Human Times samarbejde om etablering og drift af whistleblower-ordninger.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik